Afghanistan News Search Engine - جستجو گر اخبار افغانستان

 


تازه ترین اخبار افغانستان ، بصورت عینی و بیطرفانه

شما میتوانید هر روز ، سیر و سیاحت کهکشان بیکران انترنت را از همین درگاه کوچک خودتان اخبار افغانستان آغاز کنید

Start your research everyday from here . Search in any language and get fresh search results in your language.
Multi-language search and more preferences..................Translation.............Image search

Most Popular Search EnginesAfghanistan Updated News

Afghanistan Nachrichten

Nouvelles d'Afghanistan

Афганистан новостиاین مباحثه بسیار جالب را در مورد قتل فجیع فرخنده ،ببینید و بشنویداثرات جنگ افغانستان بالای ثروتمند شدن بخشی از مردم امریکا

بازار جنگ طلب وال ستریت ، منتظر آن بود که در جریان سفر مقامات رهبری افغانستان به امریکا ، تصمیم گرفته شود تا جنگ امریکا در افغانستان و کشور های منطقه تمدید شود. آنها دیدند که امریکا در افغانستان جنگ را دوام نخواهند داد بنابرین ، یکی از دلایل عمده تنزیل شدید قیمت های سهام در بازار بورس وال استریت ، روز چهارشنبه شروع شد و شاید این گرایش ، چندین روز ، دوام کند.
در جریان بحران اقتصادی جهانی که هنوز هم دوام دارد، اکثر شاخص های اقتصادی در امریکا گرایش نزولی را نشان میدهند به استثنای شاخص های وال ستریت.
شاخص داو جونزدر وال ستریت ، قبل از رویداد یازده سپتامبر کمتر از ده هزار بود و حالا ، در اطراف هژده هزار است . اگر امریکا کدام جنگ بزرگ دیگری را در کدام نقطه دیگر جهان شروع کرده نتواند ، بعدازین شاخص داوجونز ، برای چند سال ، منظم تنزیل نموده خواهد رفت.Afghan President Ashraf Ghani Address to Joint Meeting of Congress

هوشیاری اشرف غنی و براک اوباما

اشرف غنی به شدت تحت فشار جمهوری خواهان وابسته به کامپلکس صنایع تولید سلاح قرار داشت که از امریکایی ها خواهش کند تا ده الی بیست سال بیشتر در افغانستان ، حضور خود را تمدید کنند. اشرف غنی ، با هوشیاری گفت. اتخاذ تصمیم درین مورد به رئیس جمهور امریکا ارتباط دارد.
اوباما که میخواهد به طولانی ترین جنگ تاریخ امریکا ، همزمان با ختم دوره ریاست جمهوری خود خاتمه بخشد ، هم بقرار ذیل تصمیم زیرکانه گرفت : امریکا خروج کامل نیرو های مسلح خود را از افغانستان بقرار ذیل ، بطی تر میسازد.
امریکا عوض یکسال ، در جریان دوازده ماه نیرو های مسلح خود را از ۹۸۰۰ به تدریج به پنج هزار تنزیل خواهد داد و تمام قطعات نظامی خود را درپایان سال ۲۰۱۶ از افغانستان خارج خواهد کرد .
تقریبآ هیچ تغیر قابل ملاحظه در تصمیم قبلی صورت نگرفته. اگر نیروهای مسلح مخالف دولت افغانستان ، یکسال آتش بس عمومی را با دولت قبول کنند و در عوض از دولتین امریکا و افغانستان مطالبه کنند تا تمام نیروهای مسلح اجنبی ، طی مدت یکماه از افغانستان خارج شوند. امریکا قبول خواهد کرد.

تا زمانیکه نیروهای مسلح خارجی در افغانستان باشند ، افغانستان یک کشور نیمه مستعمره خواهد بود

در جریان سفر آینده خود به امریکا
محمد اشرف غنی نباید در مورد دوام حضور نیرو های مسلح اجنبی در قلمرو افغانستان ، تاکید و پایداری کند

تقریبآ از مدت سه ماه به اینطرف ، دولت افغانستان ، بدون سهمگیری قوای مسلح خارجی ، مستقلانه از خود دفاع میکند.ا ین سه ماه دفاع مستقلانه ثابت میسازد که گروپ های مسلح مخالف ، دولت را سقوط داده نمی توانند .محمد اشرف غنی تصور میکند که قوای مسلح خارجی از شخص او در مقابل فراکسیون های داخلی دولت ، حمایه خواهند کرد. محمد اشرف غنی ، در محاسبه خود اشتباه میکند. بیاد داشته باشید که در آینده ، فراکسیون های داخلی نی بلکه نیروهای مسلح خارجی او را سرنگون خواهند کرد . به تدریج نیروهای خارجی در امور داخلی ریاست جمهوری مداخله خواهند کرد، اشرف غنی مانند حامد کرزی ، به تدریج ، ضد امریکایی خواهد شد واگر او مقاومت کند ، نیروهای مسلح خارجی او را از قدرت سیاسی دور خواهند ساخت.
در حالیکه اگر امروزتمام نیروهای مسلح خارجی از افغانستان خارج شوند ، اکثرگروپ های مسلح مخالف دولت ، با همکاری و میانجی گری آی اس آی و پاکستان ، با دولت افغانستان ، مصالحه خواهند کرد و موقف سیاسی اشرف غنی تقویت خواهد یافت.
خروج قطعات مسلح خارجی از افغانستان ، یکی از شرایط عمده گروپ های مسلح مخالف دولت است. آنها در حضور نیرو های مسلح اجنبی در داخل قلمرو افغانستان ، با دولت مصالحه نخواهند کرد. این امر مانع بزرگ مذاکرات صلح و تامین مصالحه در افغانستان است.


طنز
خان عبدالله عبدالله خان

یکی از شرایط عمده اشتراک طالبان درحکومت وحدت ملی اینست که وزارت خانه های یی را که در ذیل میبینید ، به آنها سپرده شوند .این وزارت خانه ها ، لازمست از بین سهمیه ففتی ففتی دو رهبرافغانستان ، گرفته شده و به طالبان تفویض شوند . این دو رهبر عبارتند از : اشرف غنی ورهبر کبیر کشور ما جناب محترم و گرانقدر ، جلالتماب عالی مقام ، انسان والاگهر ، عالیجناب گرانسنگ ، شخصیت دانشور، نابغه یی بی مثال ، سیاستمدار کم نظیر وبی همتا ، شاگرد وفادار آمر صاحب مسعود ، شاغلی داکتر خان عبدالله عبدالله خان ، رئیس اجرایی جمهوری افغانستان .

وزارت خانه های یی را که طالبان میخواهند ، عبارتند از :

وزارت امور زنان.
وزارت حفظ و مراقبت عابدات و آثار تاریخی.
وزارت امور انترنت ، تلویزیون ، سینما و نمایش فلم های هندی .
وزارت تامین آزادی های بیشتر در عرصه های موسیقی و رقص .
وزارت انکشاف سپورت ، تربیت بدنی ، زیبا یی اندام ، تیکواندو، شطرنج وگدی پران بازی .

اگر به طالبان وزارت خانه های فوق سپرده هم شود، معلوم نیست ولسی جرگه به آنها ٬ رای موافق خواهد داد یا نی ؟
لازمست در آینده مانند اکثر کشور های دیگر جهان ، مجلس نمایندگان ، بعد از استماع برنامه حکومت ، بصورت کل به تمام کابینه رای اعتمادبدهد نه به هر وزیر ، بصورت جداگانه.


مذاکرات شفاهی بین افغانها نتیجه مثبت ببار نمی آورد

عنقریب مذاکرات صلح ، بین مقامات رهبری دولت افغانستان و طالبان ، شروع خواهد شد . تجارب گذشته ، بیانگر آنند که مذاکرات شفاهی بین افغانها ، هیچگاه نتایج مثبت و مطلوب ببار نیاورده اند. افغانها نیاز به میانجی و حکم دارند مانند جان کری یا سفیر امریکا که یک متن تحریری مفاهمه و توافق را تهیه کند و به هر دو طرف مذاکره بدهد تا آنها ، هریک این متن تحریری را مطابق خواست ها و مطالبات خود ، تعدیل کنند .
مقام میانجیگر این متن تحریری را باید چندین بار بین طرفین مبادله کند و بالاخره ، تا حد امکان با در نظر گرفتن خواستهای هر دو طرف ، یک متن نهایی را تهیه کند. طرفین مذاکره باید از ابتدا قبول کنند که متن نهایی را که توسط میانجی تهیه خواهد شد ، هر دو طرف ، امضاء خواهند کرد.
درین مذاکرات صلح بین مقامات رهبری دولت افغانستان و طالبان ، وظیفه مهم میانجی و حکم ، باید به رئیس آی اس آی ، جنرال رضوان اختر ، سپرده شود.
میانجی ، لازمست بالای طرفین فشار وارد کند تا دو شرط عمده طرفین را قبول کنند . به این شرح که ، دولت افغانستان ، لازمست شرط عمده و اساسی طالبان ، یعنی خروج کامل ، نیروهای مسلح خارجی را از افغانستان قبول کند.
از طرف دیگر ، طالبان باید شرط عمده دولت را قبول کنند که عبارتست از اشتراک در حکومت وحدت ملی در چهار چوب قانون اساسی افغانستان و رعایت اکید قانون اساسی نافذ افغانستان بشمول رعایت حقوق زن در افغانستان.
آی اس آی ، به یک دلیل دیگر نیز در موقف میانجی و حکم ، بسیار موثر واقع شده میتواند و آن این حقیقت تلخ است که به همان مقیاس که آی اس آی در بین طالبان اجنت دارد ، در دستگاه دولتی افغانستان ، نیز دارای اجنت های فعال ، میباشد.


آمادگی ملاعمر برای مذاکرات صلح

DIVIDE AND RULE

Tiny Minority Zionists Are Dividing Christians and Muslims To Conquer The World
Approximately 23% of the world's population is Muslim


Christians of all ages around the world, representing nearly (33%) a third of the estimated global population


World's Jewish population is estimated around 0.2% of the world populationZionism - The Real Enemy of the Jews


Anti zionist, jewish groups


Anti zionist, celebrity jewsاخبار تازه افغانستان ، توسط آژانس های خبری افغانی

AFGHAN AGENCY آژانس افغان

1SADA یکصدا

Khabar Afghan خبرگزاری خبرافغان

TOLO طلوع نیوز

BAKHTAR NEWS AGENCY آژانس خبری باختر

PAJHWAK آژانس خبرى پژواک

AVA PRESS خبرگزاری صدای افغان آوا

WAKHT سایت خبری وخت

KOKCHA PRESS آژانس خبری کوکچه

GMIC مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

BOKHDI NREWS خبرگزاری بخدی

AFGHAN IRCA خبرگزاری افغان ایرکا

KHAAMA PRESS خبرگزاری خامه

KILLID PRESS گروپ خبرگزاری کلید

AFGHAN NEWS AGENCY افغان خبری آژانس

اخبار افغانستان - صدای امریکا

اخبار افغانستان - بی بی سی پشتو

اخبار افغانستان - بی بی سی دری

اخبار افغانستان - رادیو آزادی پشتو

اخبار افغانستان - رادیو آزادی دری

اخبار افغانستان - صدای امریکا / آشنا پشتو

اخبار افغانستان - صدای امریکا / آشنا دری

صدای روسیه پشتو

صدای روسیه دری


Aljazeera TV , 24 Hours Live in English

RT, TV Live

Russia Today in English

Press TV Global News
CNN TV 24 Hours

ITN TV 24 Hours

تازه ترین اخبار اقتصادی جهان
اخبار روزمره مارکیت های جهان توسط سی ان ان
نرخ طلاء
نرخ تبادلوی دالر،یورو،ین و پوندسترلینگ
قیمت های جهانی مواد نفتی خام


ترجمۀ جمله ،از انگلیسی به فارسی
ترجمۀ جمله ،از فارسی به انگلیسی

مجموعه آثار دانشمند و نویسنده توانا عالم افتخار

Contact us :
mohsalim@gmail.com


View My Stats