AFGHANISTAN NEWS
اخبار افغانستان

Afghanistan , Afghanistan News, Afghanistan news, Afghanistannews,اخبار افغانستان , د افغانستان خبرونه 

احتمال اعلان حکومت نظامی

قانون اساسی افغانستان خلاها و نواقص بی شمار دارد که مهمترین آن اینست ک نمیتوان نواقص و کمبود های این قانون اساسی رااصلاح و تعدیل نمود. بنابرین قانون اساسی به مانع عمده تامین صلح با طالبان و به مانع عمده حل و فصل سه بحران بزرگ کنونی افغانستان تبدیل شده است.
این سه بحران عبارتند از بحران سیاسی ، بحران اقتصادی و بحران صحی که ویروس کورونا ایجاد کرده است. حل نشدن این سه بحران در افغانستان کنونی، منافع امریکا و رئیس جمهور امریکا را به شدت آسیب میرسانند.
در چنین شرایط در اکثر کشورهای جهان در گذشته دیده شده است که برای رفع این نوع بحران ها وبه علت موانعی که قانون اساسی ایجاد میکند، یا قانون اساسی بکلی لغو میشود ویا در حالت تعلیق قرار داده میشود. برای لغو قانون اساسی اعلان حکومت نظامی لازمی است .
چون سوق و اداره واقعی قوای مسلح افغانستان بدست امریکا میباشد، تهدید اخیر مایک پامپئو به اشرف غنی و داکترعبدالله این معنی را افاده میکند که اگر بحران سیاسی افغانستان که ناشی از تقلب است حل نشود اعلان حکومت نظامی و لغو قانون اساسی در افغانستان اجتناب ناپذیر شده میرود.
حکومت نظامی به زبان ساده حکومتی است که رئیس دولت، معاونین او، تمام وزراء و والیان، افسران نظامی می باشند وتمام اموردولت توسط فرامین ومقررات نظامی به پیش برده میشوند.


آیا دولت در حال سقوط است؟
محمدرضا امینی


Start your research everyday from here . Search in any language and get fresh search results in your language.
Multi-language search and more preferences..................Translation.............Image searchتازه ترین اخبار افغانستان ، بصورت عینی و بیطرفانهMost Popular Search Engines


قابل توجه محترمه رولا غنی

شرح تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به زبان ساده

تقلبات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری، منشاء عمده و اساسی بحران سیاسی کنونی افغانستان است. این بحران سیاسی عواقب بسیار وخیم دارد که موجب فروپاشی کامل دولت خواهد شد.

اکثر تحلیلگران سیاسی موضوع تقلبات درانتخابات اخیر افغانستان را بصورت پیچیده ومغلق شرح میکنند. اینست بیان خلص تقلبات درانتخابات ریاست جمهوری افغانستان به زبان ساده و عام فهم :

اول - بیشتر از ۹۵ درصد تقلبات، بعد از روز انتخابات صورت گرفته اند.

دوم - در شماری از ولایات مانند ننگرهار، لغمان، پکتیا و قندهاردر روز انتخابات مردم بسیار کم سهم رفته بودند اما هزاران فورمه تقلبی و رای تقلبی به نفع اشرف غنی بعد از ختم ساعات رسمی انتخابات در صندوق های رای ریخته شده اند.

سوم - در شماری از ولایات مانند پکتیا ، قندهار، ننگرهارو لغمان که در روز انتخابات مردم بسیار کم سهم رفته بودند ، هزاران فورمه تقلبی و رای تقلبی به نفع اشرف غنی چند روز بعد از روز انتخابات در صندوق های رای انداخته شده اند .

چهارم - در جریان باز شماری آرای ۲۷ ولایت در غیاب نمایندگان تمام تیم های انتخاباتی، لیست نتایج آرای واقعی دربرخی از ولایات بکلی ازبین برده شده و به عوض آن، لیست های جعلی به نفع اشرف غنی جا بجا شده اند.

پنجم - اگر مانند سایر کشور های جهان نتایج انتخابات در اخیرهمان روز انتخابات اعلان میشد، این تقلبات صورت نمی گرفت.

ششم - اکثر این فعالیت ها توسط حبیب الرحمن ننگ و دوستان صمیمی او سازمان دهی شده اند. رئیس کمیسیون و برخی از کمیشنران کمیسیون با تمام جزئیات این تقلبات آشنایی ندارند. اگر یک روز تمام اعضای کمیسیون ها انتخابات مورد محاکمه قرار بگیرند ، اکثریت آنها برائت حاصل خواهند کرد یا مجازات شان تخفیف داده خواهد شد به شرط آنکه حقایق را بگویند. این افراد باید از هم اکنون بعضی حقایق را که اطلاع دارند بخاطر آرامش وجدان خود به نام های مستعار از طریق وسایل ارتباط جمعی به نشر برسانند.


مقام لویه جرگه در افغانستان بالاتر از مقام قانون اساسی قرار دارد
تمام قوانین اساسی افغانستان توسط لویه جرگه ها به تصویب رسیده اند


داکتراشرف غنی به حیث یک صدراعظم نیرومند

در شرایط کنونی انتخاب اشرف غنی به حیث یک صدراعظم نیرومند توسط یک لویه جرگه کوچک واضطراری بهترین راه حل برای خاتمه دادن به بحران سیاسی کنونی افغانستان است
مقام صدارت درانگلستان، هندوستان وشمار زیاد کشورها یک مقام دولتی مهم است . ولادیمیر پوتین داوطلبانه مقام صدارت را بعد از دوره نخست ریاست جمهوری خود قبول کرده بود. در قانون اساسی افغانستان نیزدر لویه جرگه اضطراری میتوان با کمی تعدیل یک صدراعظم نیرومند را گنجانید

حکومت همه شمول نجات ملی

National Salvation Inclusive Government

طرح پیشنهادی سایت « اخبار افغانستان » بمنظوربرون رفت از بنبست کنونی و پیشگیری ازیک بحران سیاسی ویرانگر در افغانستان

از جمله چهارده کاندیدی که در انتخا بات ریاست جمهوری شرکت کرده بودند، هیچیک منطقآ نمی توانست در دور اول انتخابات بیشتر از پنجاه در صد آرا را کسب کند و همینطور هم شد. هیچ کاندید حتی بیشتر از سی در صد آرا را به تنهایی بدست نیاورده بود.
برمبنی معلومات آرای بایومتریک که در روزهای اول انتخابات از طریق انترنت در اختیار نامزدان گذاشته شده بود داکتر عبدالله رای بیشترین اما کمتر ازسی درصد آرا را بدست آورده بود، اشرف غنی احمدزی در مقام دوم ، گلبدین حکمتیار در مقام سوم و داکتر لطیف پدرام در مقام چهارم قرار گرفته بودند.
سرویس های استخباراتی امریکا و کشور های اروپایی که در داخل تمام نهاد های دولتی افغانستان اجنت های بیشمار دارند بخوبی میفهمند که در دور اول انتخابات هیچ کاندید بیشتر از سی فیصد آراء را حاصل نکرده بود. با توجه به اینکه در شرایط کنونی تدویر دوردوم انتخابات تقریبآ ناممکن است ، هیچ چاره دیگر وجود ندارد بغیر از تشکیل یک حکومت مشارکتی با پایه های وسیع به شکل ذیل.
برای عملی شدن این راه حل لازمست بصورت عاجل یک لویه جرگه دایر شود. لویه جرگه یک ترکیب حکومت نجات ملی را که شباهت به پیشنهاد ذیل داشته باشد میتواند به تصویب برساند :


President Abdullah Abdullah
داکتر عبدالله رئیس جمهور

گلبدین حکمتیار معاون اول رئیس جمهور
حاجی محمد محقق معاون دوم رئیس جمهور
ملا عبدالغنی برادر یا مولوی سراج الدین حقانی معاون سوم رئیس جمهور

Prime Minister Ashraf Ghani
صدر اعظم - اشرف غنی احمد زی

معاون اول صدر اعظم - داکتر انورالحق احدی
معاون دوم صدر اعظم - داکتر زلمی رسول


اگر اشرف غنی به حیث صدراعظم خوب کار کند ، میتواند مانند ولادیمیر پوتین بعد ترخود را در انتخابات ریاست جمهوری دوباره کاندید کند. هیچ مانعی در قانون اساسی درین مورد خاص وجود ندارد


کابینه همه شمول نجات ملی


وزیر دفاع - جنرال عبدالرشید دوستم
وزیر خارجه - حکمت خلیل کرزی
وزیر داخله - اسدالله خالد
وزیر امنیت ملی - رحمت الله نبیل
وزیر مالیه - داکتر بصیر رنجبر
وزیر معارف - شکریه بارکزی
وزیر امور زنان - فوزیه کوفی
وزیر اقوام و قبایل - شیرمحمد عباس استانکزی
وزیر انرژی و آب - عطا محمد نور
وزیر اقتصاد و پلان گذاری - داکتر عبدالطیف پدرام
وزیر صحت عامه - حبیبه سرابی
وزیر عدلیه - محمد اسماعیل قاسمیار
وزیر معدن - سید سعادت نادری
وزیر ترانسپورت - حشمت غنی احمد زی
وزیر اطلاعات و فرهنگ - بکتاش سیاوش
وزیر کار و امور اجتماعی - سیلی غفار
وزیر تحصیلات عالی - پوهاند داکتر محمد داود راوش
وزیر انکشاف دهات - عبدالرشید آرین
وزیر امور مهاجران - مولوی عبدالسلا م ضعیف
وزیر ارشاد، حج و اوقاف - محمد سهیل شاهین
وزیر زراعت - محمد حنیف اتمر
وزیر مخابرات - رنگین دادفر سپنتا
وزیر ورزش و تربیت بدنی - داکتر مجیب الرحمن رحیمی
وزیر تجارت - داکتر ملک ستیز
وزیر انکشاف صنایع - احمد ولی مسعود
وزیر دولت در امور پارلمانی - نورالحق علومی

وزیر در امور حوادث - محمد حکیم تورسن


اگر شما هم طرفدار این چنین حکومت همه گانی استید میتوانید این پیشنهاد را از طریق صفحات مجازی تان توسط « سوسیال میدیا » با دوستان تان شریک سازید. نشر مجدد این طرح پیشنهادی در سایر رسانه ها با ذکر ماخذ مجاز است
آتش بس جهانی

سرمنشی سازمان سازمان ملل متحد ، گوترس بمنظور مبارزه متحدانه بر علیه وایروس کورونا در تمام کره زمین خواستار "آتش بس جهانی" شد
UN: Guterres calls for "global ceasefire" to help fight pandemic


تعداد واقعی افراد مبتلا شده به کورونا وایروس

چنین احساس میشود که مقامات دولتی افغانستان تعداد واقعی افراد مبتلا شده به کورونا وایروس را از مردم پنهان میکنند. اگر چنین باشد ،اشتباه می کنند زیرا از ابتلای بیشترمردم بصورت سازمان یافته پیشگیری صورت نخواهد گرفت. با توجه به سطح پایان سواد و دانش اکثریت مردم اگر سرایت همه گیر شود، هیچ نیروی دولتی و غیر دولتی جلو قتل عام مردم فقیر افغانستان را گرفته نخواهد توانست. اگر هرج و مرج در سرایت این وایروس کشنده در افغانستان صورت بگیرد، شاید تعداد وفیات در افغانستان بیشتر از ایران وایطالیه شود.
دولت و وزارت صحت عامه نباید به مردم دروغ بگویند.
جهان آبستن شدید ترین بحران اقتصادی است

در جریان هفته ها و ماه های آینده کره زمین آبستن بزرگترین بحران مالی واقتصادی جهان سرمایه داری خواهد بود.
بعد از بحران اقتصادی جهانی ویرانگرسالهای سی قرن بیستم که بنام دیپریشن بزرگ یاد میشود، این بحران شدید ترین بحران اقتصادی خواهد بود که تمام نظام سرمایه داری جهان را ورشکست خواهد ساخت.

شبکه های وسایل ارتباط جمعی جهان سرمایه داری، کورونا وایروس را به حیث عامل عمده این بحران مورد ملامتی قرار میدهند اما واقعیت این نیست . کورونا وایروس که صرف دو درصد مبتلایان را به قتل میرساند عامل عمده و اساسی این بحران نیست اما پخش شدن سریع این وایروس در تمام کره زمین ، پهنا و ژرفای این بحران خانمانسوزاقتصادی جهان سرمایه داری را تشدید کرده میرود.

اثرات این بحران جهانی بالای افغانستان این خواهد بود که اگر این بحران اقتصاد امریکا و کشور های عضواتحادیه اروپا را به فروپاشی مواجه بسازد، بعد ازآن نه امریکا و نه هیچ کشور دیگر جهان توانایی آنرا نخواهد داشت تا به افغانستان کمک های وسیع اقتصادی رایگان را بپردازند تا دولت افغانستان بتواند معاش کارمندان ملکی و نظامی دولت خود را بپردازد. عواید بخور نمیر دولت افغانستان نیز در پی آمد این بحران به میزان قابل توجه سقوط خواهند کرد.

اثردیگر این بحران اقتصادی بزرگ بالای افغانستان این خواهد بود که رهبران امریکا چنان مصروف پروبلم های داخلی خود خواهند شد که وقت کافی برای طرفداری و حمایت از شخص دست نشانده خود در افغانستان نخواهند داشت . بنابرین امریکا اشرف غنی را بحال خود تنهاخواهد گذاشت .


Great Depression

BLOOMBERG TV LIVE
World Matkets Latest News
لطفآ صدای این برنامه زنده را که خاموش است فعال بسازید

بحران اقتصادی جهانی باز هم از آسیا آغاز گردیده است

برای درک بهتر بحران ویرانگر اقتصادی جهانی کنونی، میتوانید نوشته تحقیقی ذیل را بخوانید که بیست و چند سال قبل توسط گرداننده این سایت نوشته شده بود. بحران کنونی، دوام همان بحرانی است که بیست و چند سال قبل بعد از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی آغاز گردیده بود.
چون در کشور های اردوگاه سوسیالیستی بخش دولتی بسیار نیرومند بود، سکتور دولتی اقتصاد سوسیالیستی مانع جهانی شدن نوسانهای نوبتی رفاء و رکود نظام سرمایه داری میشد. یعنی اقتصاد کشور های سوسیالیستی جلو تشدید بحران های دورانی کشور های سرمایه داری را میگرفت. اضافه تولید در نظام سرمایه داری وانارشی در امر تولید سرمایه داری از جمله عوامل عمده بحران اقتصادی جهانی بیست سال قبل بود که از آسیا شروع شد. منشاء واقعی هر دو بحران درخصلت بحران زای نظام سرمایه داری نهفته است، نی در پخش وایروس کورونا. اما پخش مریضی کوید ۱۹این بحران اقتصادی را تشدید نموده میرود:

اثرات بحران اقتصادی آسیا برجهان
داکتر محمد سلیم مجازمجموعه اخبار افغانستان در ایستگاه خبری یکصدامجموعه اخبار افغانستان در بازتاب نیوز


LE MONDE DIPLOMATIC لوموند دیپلماتیک بفارسی


TOLO NEWS طلوع نیوز


UFUQ NEWS خبرگزاری افق


BAKHTAR NEWS AGENCY آژانس خبری باختر


PAJHWAK آژانس خبرى پژواک


AVA PRESS خبرگزاری صدای افغان آوا


KOKCHA PRESS آژانس خبری کوکچه


GMIC مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت


AFGHAN IRCA خبرگزاری افغان ایرکا


ASIA NEWS خبرگزاری آسیا


اخبار افغانستان - بی بی سی پشتو


اخبار افغانستان - بی بی سی دری


اخبار افغانستان - رادیو آزادی پشتو


اخبار افغانستان - رادیو آزادی دری


اخبار افغانستان - صدای امریکا پشتو


اخبار افغانستان - صدای امریکا دریپیوند های جالب اخبارافغانستان
ویدیوهای خبری که اخبارعادی افغانستان را باعناوین مبالغه آمیزو دروغین نشرمیکنند
اخبارتلویزیون ها مهم و سایت های خبری


ویدیوهای خبری که اخبارعادی افغانستان را باعناوین مبالغه آمیزو دروغین نشرمیکنند
ویدیو های خبری تلویزیون های پربیننده افغانستان


ویدیو های شفیع عیار


گزارش نامه افغانستان

تازه ترین اخبار ومقاله ها در مورد افغانستان به انگلیسی ، آ لمانی ، فرانسوی وروسی


Afghanistan Nachrichten
به آلمانی

Afghanistan News
به انگلیسیNouvelles d'Afghanistan
به فرانسوی

Афганистан новости
به روسی

CONTACT US


.....