AFGHANISTAN NEWS
اخبار افغانستان

Afghanistan , Afghanistan News, Afghanistan news, Afghanistannews,اخبار افغانستان , د افغانستان خبرونه 

Start your research everyday from here . Search in any language and get fresh search results in your language.
Multi-language search and more preferences..................Translation.............Image searchتازه ترین اخبار افغانستان ، بصورت عینی و بیطرفانهMost Popular Search Engines


Afghanistan needs Stability, Stability, and Stability


از گپ گپ میخیزد
ضرورت حضورجناب نبیل غمین مسکینیار در دوحه

برای برنامه تلویزیونی شاغلی مسکینیار« از گپ گپ میخیزد » در شهر دوحه، مطالب بسیار زیاد وجود دارد.
چون هیئت های مذاکره کننده دولت و طالبان، طرح های تحریری ندارند . تنها و تنها به مذاکرات شفاهی خود را غرق ساخته اند.
از گپ شان گپ ها و ازگپ ها ی شان هزاران گپ دیگر بر میخیزد، بدون آنکه به کدام نتیجه برسند.


مذاکرات شفاهی بین افغانها نتیجه نمی دهد

بیش از دو هفته از آغاز مذاکرات بین الافغانی سپری شده است . متاسفانه هیچ پیشرفت محسوس به چشم نمی خورد، زیرا درین مذاکرات مهم هر دو هیئت بدون آمادگی قبلی به شهر دوحه آمده اند ومذاکرات را بدون متون از قبل آماده شده آغاز کرده اند.
اکنون آنها بدون متون تحریری از قبل آماده شده با هم مذاکرات بی نظم شفاهی را به پیش میبرند. تجارب گذشته بار بار ثابت ساخته که مذاکرات شفاهی بین افغانها نتیجه نمی دهد. اگر هیئت های مذاکرات متون تحریری از قبل آماده شده نداشته باشند مذاکرات به ناکامی مطلق مواجه خواهد شد.
درچنین شرایط منطقی خواهد بود که هر دو طرف، مذاکرات کنونی را دوستانه برای چند هفته به تعویق بیندازند و شهر دوحه راهرچه زود تر ترک بگویند.
بعد از سپری شدن چند هفته، مجهز با متون تحریری دوباره بالای میز مذاکره حاضر شوند. هر دو تیم لازمست دو متن تحریری جداگانه را بقرار ذیل آماده بسازند :

اول - طرح طرزالعمل مذاکرات
دوم - طرح موافقتنامه صلح

هر دو متن باید دارای فهرست ذیل باشند:
مقدمه
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
احکام نهایی
هر فصل متشکل از چندین ماده باید باشد.
چون طالبان استعدادو توانایی نوشتن این دوطرح تحریری را ندارند، اگر دردوردوم مذاکرات، طالبان طرح تحریری نداشته باشند ، هیئت دولت افغانستان باید از مذاکره با طالبان امتناع ورزد واعلان کند که ما تنها با حامی طالبان یعنی دولت پاکستان مذاکره خواهیم کرد
سپس دولت افغانستان دو طرح تحریری خود را به دولت پاکستان بفرستد تا انرا مطالعه ودولت پاکستان خواستهای خود را دران اضافه کند وآنرا دوباره به دولت افغاانستان بفرستند. بعدازچند دفعه رد و بدل طرح ها بین دولت افغانستان و پاکستان و بعد ازرسیدن به یک توافق، حکومت پاکستان طرح نهایی صلح را به مقامات رهبری طالبان بفرستند تا آنرا اساس مذاکرات قراردهند.


گفتگوی طلوع نیوزبا محترم امین احمدی درمورد بنبست مذاکرات بین الافغانیحکومت دوره انتقال، اجتناب ناپذیر شده میرود

حکومت دوره انتقال چیست ؟

بهترین نتیجه مذاکرات بین الافغانی اینست که طالبان قبول کنند که با سهم گیری یک اقلیت کمتر از پنجاه فیصد درقدرت دولتی شرکت کنند الی تدویر انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری.این حکومت بنام حکومت دوره انتقال یاد خواهد شد که حد اقل چهار سال دوام خواهد کرد

شخصیت های ذیل کاندید ریاست حکومت دوره انتقال میباشند

ستار سیرت
داکتر عبدالله
گلبدین حکمتیار
حامد کرزی
اشرف غنی
شاید برای حفظ ثبات سیاسی، همگان اشرف غنی را لازمی و مناسب تر ازدیگران قبول کنند


مسئولیت دولت در مورد موافقتنامه آتش بس طویل المدت

چون طالبان امکانات تسوید طرح موافقتنامه آتش بس طویل المدت را ندارند، مسئولیت دولت افغانستان است تا وزارت عدلیه را توظیف کند که طی مدت دو هفته مسوده یک طرح موافقتنامه آتش بس طویل المدت را تهیه کرده و آنرا به آدرس هئیت مذاکرات طالبان و هیئت افغانی به شهر دوحه بفرستد.
وزارت عدلیه میتواند از یک تعداد شخصیت های سیاسی هوادار طالبان که در شهر کابل زندگی میکنند ویک حقوق دان حزب اسلامی حکمتیار نیز درکار کمیسیون تسوید طرح موافقتنامه آتش بس طویل المدت دعوت کند.میتوان از روش های علمی طرزالعمل های پارلمانی درمذاکرات بین الاافغانی استفاده نمود

طرزالعمل های پارلمانی
دکتور محمد سلیم مُجاز

داشتن یک طرزالعمل پارلمانی جامع نه تنها برای پارلمان یک کشور مفید است بلکه آشنایی با این طرزالعمل‌ها در سایر عرصه‌های خارج پارلمان نیز مفید تمام می‌شود. در جوامعی که طرزالعمل‌های خوب و جامع در پارلمان آن وجود دارند. دساتیر طرزالعمل‌های پارلمانی به تدریج در سایر عرصه‌های فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و حتی تجارتی اثرات مفید وارد می‌کنند. در هر نهادی که جلسه وجود دارد. مانند. سازمانهای اجتماعی، اتحادیه‌های صنفی احزاب سیاسی، ادارات دولتی و موسسات تجارتی و سازمانهای بین‌المللی امروز در عمل بمنظور تأمین نظم و مشورت در کار جلسات خود از طرزالعمل‌های پارلمانی استفاده می‌کنند.
در برخی از کشورها منجمله در کشورهای انگلوساکسون یک شاخه حقوقی درین عرصه عرض وجود نموده که بنام حقوق پارلمانی یا Parliamentary Law یاد می‌شود. در ایالات متحده امریکا یک انجنیر نظامی بنام Henry M. Robert بعد از تقاعد یک کتاب جالب را درین عرصه در سال 1876 نوشت که عنوان آن Robert’s Rules of Order بود. این کتاب به سرعت شهرت قابل توجه حاصل نمود و بمثابهء یک کتاب مهم در عرصه قواعد Meeting و جلسه شناخته شد. برمبنای رهنمودهای این کتاب میتوان از تجارت پارلمانی الهام گرفت و این تجارب را در سایر عرصه‌های خارج پارلمان مورد استفاده قرار داد و نتایج بسیار عالی در تدویر مجالس دریافت کرد.

Roberts Rules of Order - Simplified


هیئت های طالبان و دولت افغانستان در دوحه میتوانند برای تسویدطرزالعمل خود از اصول وظایف داخلی ولسی جرگه استفاده کنند


گفتگوی طلوع نیوزبا داکترنعیم وردک، سخن‌گوی دفتر سیاسی طالبان در قطر
فرق بین آتش بس کوتا مدت وطویل المدت
قابل توجه جدی هیئت های مذاکرات بین الافغانی


آتش بس کوتا مدت سه روزه وموافقتنامه آتش بس طویل المدت باهم تفاوت های بنیادی دارند. موافقتنامه آتش بس طویل المدت، مانند یک معاهده با تفصیل بوده وبه چندین فصل ودها ماده تنظیم میشود.
دونوشته مهم که در ذیل خدمت شما به نشر رسیده اند، برای حقوق دانانی نوشته شده اند که متن مقدماتی طرح موافقتنامه آتش بس طویل المدت را تهیه و تسوید می کنند. این دو نوشتهْ بسیار جامع وعالی، اولی «آئین تسوید موافقتنامه آتش بس» نامیده میشود و دومی «چه باید کرد و چه نباید کرد درامرتسوید موافقتنامه آتش بس» .
از شخصیت هاییکه امکانات تماس با هیئت های افغانی را دارند محترمانه خواهش میکنیم رهنمود های ذیل را به آدرس هیئت های مذاکره کننده به قطر بفرستند.CEASEFIRE DRAFTER'S HANDBOOK

An Introduction and Template for Negotiators
Mediators, and Stakeholders
Prepared by the
Public International Law & Policy Group


DO'S AND DON'S OF SUSTAINABLE CEASEFIRE AGREEMENTS
BY: NICHOLAS HAYSOM/JULIAN HOTTINGER
(Presentation revised for use by Peace Appeal in Nepal and Sri Lanka)


آتش بس مبرمترين خواست و نياز مردم مظلوم افغانستان
شوراى رهبرى انجمن حقوق دانان افغان در اروپا
مير عبدالواحد سادات رئیس انجمن
رویا هایی از برزخ
کاشف کیهان نگر

کاربران عزیزوگرامی افغان وایرانی
شما میتوانید این داستان کوتا را درسایررسانه ها باذکرمآخذ دوباره به نشربرسانید
گفتگوی رادیو آزادی با نادرنادری در مورد پیشرفت موفقانه مذاکرات
مجموعه اخبار افغانستان در ایستگاه خبری یکصدامجموعه اخبار افغانستان در بازتاب نیوز


ARIANA NEWS LIVE STREAM پخش زنده تلویزیون آریاناTOLO NEWS
LIVE STREAM پخش زنده تلویزیون طلوعاخبار تلویزیون ۱
TV1 NewsAF


LE MONDE DIPLOMATIC لوموند دیپلماتیک بفارسی


TOLO NEWS طلوع نیوز


8 SOBH NEWS
هشت صبح


UFUQ NEWS خبرگزاری افق


BAKHTAR NEWS AGENCY آژانس خبری باختر


AVA PRESS خبرگزاری صدای افغان آوا


KOKCHA PRESS آژانس خبری کوکچه


GMIC مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت


AFGHAN IRCA خبرگزاری افغان ایرکا


ASIA NEWS خبرگزاری آسیا


اخبار افغانستان - بی بی سی پشتو


اخبار افغانستان - بی بی سی دری


اخبار افغانستان - رادیو آزادی پشتو


اخبار افغانستان - رادیو آزادی دری


اخبار افغانستان - صدای امریکا پشتو


اخبار افغانستان - صدای امریکا دری
ویدیوهای خبری که اخبارعادی افغانستان را باعناوین مبالغه آمیزو دروغین نشرمیکنند
اخبارتلویزیون ها مهم و سایت های خبری


ویدیو های خبری تلویزیون های پربیننده افغانستانویدیو های شفیع عیار


گزارش نامه افغانستان


تازه ترین اخبار اقتصادی جهان
اخبار روزمره مارکیت های جهان توسط سی ان ان

The Price of Gold - نرخ طلاء


World Currencies - نرخ امروز اسعار خارجی


قیمت های جهانی مواد نفتی خام


ترجمۀ جمله ،از انگلیسی به فارسی
ترجمۀ جمله ،از فارسی به انگلیسی

تازه ترین اخبار ومقاله ها در مورد افغانستان به انگلیسی ، آ لمانی ، فرانسوی وروسی


Afghanistan Nachrichten
به آلمانی

Afghanistan News
به انگلیسیNouvelles d'Afghanistan
به فرانسوی

Афганистан новости
به روسی

CONTACT US


.....