Afghanistan News Search Engine - جستجو گر اخبار افغانستان

 


تازه ترین اخبار افغانستان ، بصورت عینی و بیطرفانه

شما میتوانید هر روز ، سیر و سیاحت کهکشان بیکران انترنت را از همین درگاه کوچک خودتان اخبار افغانستان آغاز کنید

Start your research everyday from here . Search in any language and get fresh search results in your language.
Multi-language search and more preferences..................Translation.............Image search

Most Popular Search Engines

تازه ترین اخبار ومقاله ها در مورد افغانستان به انگلیسی ، آ لمانی ، فرانسوی وروسی

Afghanistan News

Afghanistan Nachrichten

Nouvelles d'Afghanistan

Афганистан новостиدروغ گو حافظه ندارد

بسیار امیدواریم ملا اختر منصور واقعآ کشته شده باشد اما به این ویدیو که حریق موتر ملا اختر محمد منصور را نشان میدهد به دقت ببینید و به پاسپورتی که خط نخورده نیز به دقت بنگرید . این پاسپورت کاغذ پیچ منطقآ باید در جیب بغل ملا اخترمحمد منصور بوده باشد . دو نفری که درین موتر بودند ، نیمه خاکستر شده و قیافه هایشان شناخته نمی شوند .
آیا منطق قبول میکند ؟به اساس نقل قول از بی بی سی :

وزارت امور خارجه پاکستان می‌گوید که در محل حمله پهپاد آمریکایی به خودرویی که به گفته پنتاگون حامل ملا اختر محمد منصور، رهبر طالبان افغانستان بوده است، پاسپورتی پیدا شده که نشان می‌دهد حامل آن به ایران سفر کرده بود.


تازه ترین اخبار در مورد مرگ ملا اختر محمد منصور

AF-PAK CONFEDERATION or ARIANA CONFEDERATION
ایجاد کانفدریشن با پاکستان چه عیب دارد ؟

چند سال قبل ،پاکستان به افغانستان پیشنهاد کرده بود تا هردو کشور با هم یکجا شوند و یک کانفدریشن را بسازند. دولت افغانستان ، این پیشنهاد دولت پاکستان را نپذیرفت. شاید دولت افغانستان درانوقت حق بجانب بوده باشد . شاید درآن زمان کانفدراسیون به نفع افغانستان نبوده باشد و شاید هم اگر افغانستان و پاکستان ، در چهارچوب کانفدراسیون با هم غم شریک میشدند ، امروز در افغانستان و منطقه صلح برقرار می بود و هر دو کشور بیشتر ترقی میکردند . بهر صورت ، قدر مسلم اینست که امروز شرایط بکلی دگرگون شده اند.علاوه بر دگرگونی بنیادی شرایط منطقوی و جهانی ، امروز تمام مردم افغانستان به این حقیقت آگاهی حاصل کرده اند که منشاء اکثر پروبلم های افغانستان ، پاکستان است در حالیکه دران زمان مجاهدین وحامیان شان ، پاکستان را دوست افغانستان تلقی میکردند و به دامان پاکستان پناه برده بودند.
بهر حال ، اگر امروز یکجا شدن با پاکستان درد ها و رنج های مردم افغانستان را از بین ببرد یا به یک مقیاس قابل توجه تخفیف بخشد. اگر امروز یکجا شدن با پاکستان حیثیت یک دوای تلخ را برای تداوی سرطان جنگ افغانستان داشته باشد بیايید درین عرصه بدون تعصب و پیشداوری بصورت بیطرفانه در قضاوت خود بازنگری کنیم .
سایت اخبار افغانستان ، از دانشمندان عرصه های مختلف خواهش میکند تا یک سلسله پژوهش های علمی ، کنفرانس ها و مباحثات را در رسانه های گروهی و در شبکه های سوسیال میدیا راه اندازی کنند. نقاط مثبت و منفی ایجاد کانفدریشن با پاکستان را با هم عالمانه بدون احساسات مقایسه کنند .

امروز جهان روستای خاکی ما بگونه شتابان بسوی جهانی شدن در حرکت است. آیا ایجاد کانفدراسیون افغانستان و پاکستان زمینه ها را برای ایجاد اتحادیه های بزرگتر منطقوی و یاشامل شدن همزمان افغانستان و پاکستان درین اتحادیه های بزرگتر منطقوی آسان تر نخواهد ساخت ؟ آیا مردمان افغانستان و پاکستان بنیان گذار بزرگترین کانفدراسیون جهان نخواهند شد . کانفدراسیون جنوب آسیا بزرگترین وغنی ترین و نیرومند ترین ابر قدرت آینده جهان خواهد بود زیرا بیشترین نفوس تعلیم یافته را خواهد داشت و این نفوس بزرگ تعلیم یافته به کمک انقلاب انترنت ، این اتحاد را به نیرومند ترین قدرت جهان تبدیل خواهد کرد و مردم افغانستان در راس آن قرار خواهند گرفت زیرا :

آسیا یک پیکر آب و گل است
ملت افغان درین پیکر دل است

A few years ago, Pakistan had offered Afghanistan to build a confederation with Pakistan. Afghan Government rejected the proposal. Afghanistan was right. At that time confederation was not in the best interest of Afghanistan. Today, the situation has completely changed. Besides the radical transformation of regional and global situations, today all Afghan people are aware of the fact that the source of most of the problems of Afghanistan is Pakistan.
If the formation of a confederation with Pakistan can eliminate or diminish considerably the pain and suffering of the people of Afghanistan, if joining with Pakistan in a confederation would be a bitter medicine for cancer treatment of Afghanistan, lets impartially and without prejudice review our previous judgment on this issue.
The Site of Afghanistannews.org, appeals the scientists of different fields of science to launch scientific researches, conferences and debates in the Media and in Social Media on positive and negative impacts of Af-Pak Confederation on the peace and prosperity in Afghanistan.
Today our small world is moving fast towards GLOBALIZATION.


عمده ترین نقاط مثبت و منفی کانفدریشن بین افغانستان و پاکستان

نقاط مثبت و منفی که در ذیل به شما ارائه میگردند حیثیت یک سلسله فرضیه ها را دارند. این فرضیه ها نیاز به راه اندازی پژوهش های دقیق علمی دارند . نخستین فرضیه اینست که جنگ اعلان ناشده پاکستان علیه افغانستان خاتمه خواهد یافت و پاکستان ، طالبان را بمنظور حمله به افغانستان تربیه نخواهد کرد وآنها را به افغانستان نخواهد فرستاد. علاوه برین ، یک سلسله نقاط مثبت ذیل به شکل فرضیه ها جهت تفکرو راه اندازی پژوهش های علمی به شما ارائه میگردند :

اول ـ حل شدن دایمی منازعه خط دیوند .
دوم - چون پاکستان قبل از سال ۱۹۴۵ وجود نداشت و تاریخ گذشته ندارد ، به مرور زمان در تمام قلمرو این اتحاد سیاسی نوین ، تاریخ افغانستان به حیث گذشته این سرزمین شناخته خواهد شد و در آینده در کتابهای تاریخ نوشته خواهد شد که در سال ۱۹۴۵ یک بخش کشوری که در گذشته بنام های آریانا و خراسان یادمیشد ، از بدنه این کشور جدا شد و نامش را پاکستان گذاشتند. حتی پاکستان حاضر خواهد شد هم اکنون نام این کانفدراسیون بنام (( Ariana Confederation - کانفدریشن آریانا )) گذاشته شود .
سوم - توسط اتحاد افغانستان و پاکستان ، نطفه نخستین وهسته شکل گیری کانفدراسیون بزرگ تر جنوب آسیا ایجاد خواهد شد که دران هندوستان ، بنگله دیش ، سریلانکا و نیپال نیز خواهند پیوست و بزرگترین کانفدریشن جهان را تشکیل خواهند داد. این کانفدریشن بزرگ جهانی نیز حاضر خواهد شد اسم این اتحاد بزرگ جهان ، آریانا گذاشته شود. همین اکنون یکی از ایالات هندوستان بنام آریانا یاد میشود. کنیشکا سلطان بزرگ منطقه ما که در قاره هند حکمروایی میکرد فرزند سرزمین آریانا بود.
چهارم - افغانستان محاط به خشکه به بحر دسترسی واتصال پیدا خواهد کرد.
پنجم - سرحد بین افغانستان و پاکستان ازبین خواهد رفت و مردم افغانستان در حالت مریضی ، تجارت و تحصیل به سهولت به تمام شهر های پاکستان سفر نموده خواهند توانست .
ششم - افغانستان نیز در جمله قدرت های اتمی جهان شامل خواهد شد.
هفتم - موسیقی ، هنر تیاتر و سینما و سایر عرصه های هنرهای زیبای افغانستان با همکاری هنرمندان پاکستان بسیار پیشرفت خواهد کرد.
هشتم - در تمام مکاتب افغانستان مانند پاکستان ، زبان انگلیسی تدریس خواهد شد و تمام مردم افغانستان مانند مردم هندوستان و پاکستان بالای زبان بین المللی انگلیسی مسلط خواهند شد.
نهم - استفاده از انتر نت ، کامپو تر ، تابلیت ، موبایل و غیره وسایل الکترونیک به کمک کمپنی های بزرگ پاکستانی ، به قیمت و کیفیت بهتر در اختیارمردم افغانستان قرار خواهد گرفت.
دهم - کار گران بیکار افغانستان ، در شهر های مختلف پاکستان کار پیدا خواهند کرد .
یازدهم - مهاجرین افغان که اکنون در داخل قلمرو پاکستان زندگی میکنند از پاکستان اخراج نخواهند شد.
دوازدهم - تولیدات زراعتی افغانستان بخواهیم یا نخواهیم متاسفانه برای مدتی بشمول تولیدات کوکنار ، بازار گسترده تر در بین نفوس بزرگ پاکستان پیدا خواهد کرد.
سیزدهم - سهولت بیشتر مسافرت به هندو ستان از راه زمین برای افغانها فراهم خواهد شد .
چهاردهم - قاچاق بین افغانستان و پاکستان ازبین خواهد رفت .
پانزدهم - افغانستان بیشتر از پیش به یک شاهراه ترانزیت تجارتی و انتقال منابع انرژی بین کشور های آسیای مرکزی و نیم قاره هند تبدیل خواهد شد.
و دها نقاط مثبت دیگر را که سایت اخبار افغانستان حاضر است درین لیست شامل بسازد اگر کاربران گرامی ما جهت نشر بفرستند.

عمده ترین فرضیه های نقاط منفی قرار ذیل اند :

اول - افغانستان در حدود پنجاه در صد استقلال خود را بخصوص در عرصه تصمیم گیری در سیاست خارجی از دست خواهد داد.
دوم - مقامات رهبری دولتی کانفدریشن در حدود پنجاه درصد بین افغانستان و پاکستان تقسیم خواهد شد . بطور مثال برای پنج سال رییس جمهور کانفدریشن پاکستانی اما صدر اعظم افغان خواهد بود و پنج سال بعد این مقام ها ، تعویض خواهند شد.
سوم - تعداد توریست ها و مهاجرین پاکستانی ، در تمام شهر های شمال و جنوب افغانستان زیاد خواهند شد . زبان بیگانه اردو نیز در افغانستان در پهلوی دری و پشتو زیاد معمول خواهد شد.
چهارم - صنایع مبتدی افغانستان در رقابت با صنایع پیشرفته تر پاکستان دربازار داخل افغانستان و عرصه صادرات به کشور های آسیای مرکزی رقابت کرده نخواهند توانست.
و دها نقاط منفی دیگر را که سایت اخبار افغانستان حاضر است درین لیست شامل بسازد اگر کاربران گرامی ما جهت نشر بفرستند.

داکتر محمد سلیم مجاز


نظر سنجی در مورد کانفدراسیون

به منظور تامین صلح ، آیا شما موافقید که افغانستان و پاکستان با هم یکجا شوند و یک کنفدراسیون را ایجاد کنند ؟


شما میتوانید هر روز ، اکثر مطالب مورد نیاز تانرا در باره افغانستان و جهان ، ازطریق جستجو گر خودتان ، سایت اخبار افغانستان ، بدون نوشتن ، صرف با یک کلیک یا ضربه انگشت جستجو کنید
Afghanistannews.org


1SADA یکصدا

TOLO طلوع نیوز

BAKHTAR NEWS AGENCY آژانس خبری باختر

PAJHWAK آژانس خبرى پژواک

AVA PRESS خبرگزاری صدای افغان آوا

WAKHT سایت خبری وخت

KOKCHA PRESS آژانس خبری کوکچه

ROZ NEWS آژانس خبر رسانی روز

GMIC مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

BOKHDI NREWS خبرگزاری بخدی

AFGHAN IRCA خبرگزاری افغان ایرکا

SUBOOT NEWS آژانس خبری ثبوت

RAWNAQ NEWS آژانس اطلاعاتی رونق

AFGHAN NEWS AGENCY افغان خبری آژانس

اخبار افغانستان - بی بی سی پشتو

اخبار افغانستان - بی بی سی دری

اخبار افغانستان - رادیو آزادی پشتو

اخبار افغانستان - رادیو آزادی دری

اخبار افغانستان - صدای امریکا پشتو

اخبار افغانستان - صدای امریکا دری

Aljazeera TV , 24 Hours Live in English

Russia Today in English

Press TV Global News
CNN TV 24 Hours Live

ITN TV 24 Hours

تازه ترین اخبار اقتصادی جهان
اخبار روزمره مارکیت های جهان توسط سی ان ان
نرخ طلاء
نرخ تبادلوی دالر،یورو،ین و پوندسترلینگ
قیمت های جهانی مواد نفتی خام


ترجمۀ جمله ،از انگلیسی به فارسی
ترجمۀ جمله ،از فارسی به انگلیسیپیوند های ذیل تحت باز سازی قرار دارند
THE FOLLOWING LINKS ARE UNDER RECONSTRUCTION

ENGLISH RESOURCES
پیوند ها ی پر بیننده و محبوب
مجموعه قوانین افغانستان

.....