Afghanistan News Search Engine - جستجو گر اخبار افغانستان





 


تازه ترین اخبار افغانستان ، بصورت عینی و بیطرفانه


اعلان حالت اضطرار بمثابه شمشیر دموکلیس
کودتای سفید نیو یارک تایمز ، مخالف قانون اساسی ، اما اعلان حالت اضطرار ، موافق قانون اساسی است


مادهء یکصدو چهل و سوم قانون اساسی افغانستان

هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخیم ، آفات طبیعی ویا حالت مماثل، حفظ استقلال وحیات ملی از مجرایی که درقانون اساسی تعیین شده، نا ممکن گردد ، حالت اضطرار از طرف رئیس جمهور با تائید شورای ملی درتمام یا بعضی ازساحات کشور اعلان می شود . هرگاه حالت اضطرار بیش از دو ماه دوام نماید ، برای تمدید آن ، موافقت شورای ملی شرط است .


اگر تیم داکتر عبدالله ، ضرب العجل دوم سپتامبر را جدی نگیرید و قبل ازآن تاریخ ، جهانیان را با تبریک گفتن پیروزی اشرف غنی احمدزی ، غافلگیر نکند ، همه چیز را از دست خواهد داد

اگر اکنون ، بخاطر موانع قانون اساسی ، برای صدراعظم سرپرست ،نمی توان صلاحیت های زیاد ، تعیین کرد ، بسیار قابل تشویش نباید باشد ، زیرا بعد از تعدیل قانون اساسی ، این صلاحیت ها زیاد خواهند شد . مهم اینست که طرفین با تضمین مقامات امریکایی توافق نموده اند که قانون اساسی تعدیل شود و سیستم سیاسی افغانستان تغیر کند. تیم داکتر عبدالله نباید این چانس مهم را از دست بدهد . آوردن نظام پارلمانی در افغانستان ، تا دو هفته دیگرامکان پذیر است و بس . شرایط زمان درین مقطع تاریخ ، امکانات استقرار نظام پارلمانی در افغانستان را ، بدست تیم داکتر عبدالله سپرده است .

آوردن سیستم پارلمانی در افغانستان بدست تیم داکتر عبدالله ، صرف الی تاریخ دوم سپتامبر . قرار دارد .

داکتر عبدالله حق بجانب است که میگوید ، هر دو حالت برد، برد Win Win است. واقعآ اگر تیم داکتر عبدالله در جریان سالهای آینده در پارلمان ، اکثریت داشته باشد قدرت او در عمل ، به مراتب زیادتر از اشرف غنی احمد زی خواهد شد.

داکتر عبدالله باید بخاطر وحدت ملی ، صلح و ثبات وطن و بخاطر استقرار نظام پارلمانی ، منافع قصیر المدت خود را ، قربانی کند وهر چه زود تر ، یک بیانیه مانند بیانیه تاریخی الگور ، معاون بل کلینتون را به جهانیان ارائه کند و پیروزی داکتر اشرف غنی احمد زی را به او و به مردم افغانستان تبریک بگوید.

کودتای نیویارک تایمز شوخی نیست . آنرا جدی باید گرفت. اگرداکتر عبدالله مقام صدارت و نظام پارلمانی را تا دوم سپتامبر قبول نکند ، بعد ازین تاریخ ، هر دو را از دست خواهد داد. مسئولیت از دست دادن استقرارنظام پارلمانی ، متوجه تیم داکتر عبدالله خواهد شد. داکتر عبدالله با هوشیاری باید یک حقیقت تلخ را قبول کند که ناتو، در شرایط کنونی ، او را به حیث رئیس جمهور افغانستان نمی خواهد . بنابرین باید مقام صدارت را از دست ندهد.
August 23 2014

For democracy’s sake, Afghanistan should leave Abdullah Abdullah behind
By Rich Stowell


هفته اول ماه سنبله ، ختم شد و موافقت نامه ، عملی نگردید

متن کامل اعلامیه مشترک نامزدان ریاست جمهوری افغانستان

طرفین کمیسیونی مشترک از اعضای دو تیم را موظف می‌سازند تا جدول زمانی تکمیل روند انتخابات را نهایی سازند، روی تاریخ تحلیف رئیس جمهور جدید توافق می نمایند، با هدف اینکه این امر تا هفته دوم ماه سنبله سال ۱۳۹۳ صورت پذیرد

اگر تیم های دو کاندید پیشتاز نتوانند موافقتنامه ساده فوق را عملی نمایند ، چگونه خواهند توانست ،حکومت افغانستان را رهبری کنند. اگر آنها توانایی عملی کردن این توافق نامه کوچک را ندارند ، بهتر است هردو یکجا از حامد کرزی ، خواهش کنند تا آنها افغانستان را برای چند سال دیگر نیز رهبری کنند.

قابل توجه تیم داکتر عبدالله

باز شماری آراء تا قبل از هفته دوم سنبله که در توافق نامه شما گنجانیده شده است ، ختم نخواهد شد.
صلح و ثبات سیاسی افغانستان ، اکنون بدست شما قرار دارد .ما از شما خواهش میکنیم که داکتر عبدالله را تحت فشار قرار داده متقاعد بسازید تا مقام آینده صدارت را که یک چانس طلایی است از دست ندهد.
بسیا ر عالی خواهد شد اگر ، با وجود تقلبات در انتخابات ،داکتر عبدالله ، بخاطر منافع والای وطن ، مانند معاون رئیس جمهور سابق امریکا ، الگور ، قبل ازهفته دوم سنبله ، موفقیت داکتر اشرف غنی احمدزی را ، تبریک بگوید و به حالت انتظار طولانی مردم پایان دهد .
با این از خود گذری واقدام قهرمانانه ، بخاطر منافع علیای وطن ، محبوبیت صدراعظم آینده افغانستان بیشتر خواهد شد و تیم او در انتخابات پارلمانی سال آینده پیروزی های چشمگیر بدست خواهد آورد .
نیرومندی واقعی صدراعظم آینده افغانستان ، مربوط خواست رئیس جمهور نی بلکه مربوط به آنست که در آینده ، تا چه اندازه فراکسیون پارلمانی صدراعظم در داخل شورای ملی افغانستان ، بزرگ و نیرومند خواهد بود .
اگر داکتر عبدالله در آینده یک صدراعظم موفق و محبوب باشد ، باز هم میتواند خود را به مقام ریاست جمهوری کاندید کند.

2000 Al Gore's Concession Speech

الگور اکثریت آرای مردم امریکا را بدست آورده بود اما بخاطر وطن خود از منافع شخصی گذشت و نگذاشت وطنش به بحران و تشنج کشانیده شود


اگر افغانها ، صلاحیت می داشتند

در تمام جریان تاریخ افغانستان ، هیچگاه رهبر افغانستان واقعآ بصورت مستقیم ، توسط مردم افغانستان انتخاب نشده است.
اگر افغانها ، صلاحیت می داشتند که خودشان تصمیم بگیرند ، درین شرایط جنگی و بحرانی رئیس جمهورافغانستان ، در ظرف یک روز در لویه جرگه انتخاب میشد.
اگر افغانها ، صلاحیت میداشتند که خودشان تصمیم بگیرند ، تمرین انتخابات رئیس جمهور بصورت مستقیم ، توسط مردم را ، میگذاشتند به آینده ، در شرایطی که ، نیروهای مسلح خارجی در افغانستان ، وجود نداشته باشند .


شما میتوانید هر روز ، سیر و سیاحت کهکشان بیکران انترنت را از همین درگاه کوچک خودتان اخبار افغانستان آغاز کنید

Start your research everyday from here . Search in any language and get fresh search results in your language.
Multi-language search and more preferences..................Translation.............Image search





Most Popular Search Engines


تازه ترین اخبار ومقاله ها در مورد افغانستان به انگلیسی ، آ لمانی ، فرانسوی وروسی

Afghanistan Updated News

Afghanistan Nachrichten

Nouvelles d'Afghanistan

Афганистан новости



داکتر عبدالله نه به منافع مردم افغانستان ، کدام اهمیت و ارزش قایل است و نه به منافع قوم تاجک . او بخاطر بدست آوردن چند دالر بیشتر ، به جمیعت اسلامی افغانستان و حتی به مردم شریف پنجشیرو به روان پاک احمدشاه مسعود ، خیانت می کند. او یک شخص شارلا تان و عوام فریب است

حاجی محمد محقق به حیث رئیس اجرایی

توافق در مورد حکومت وحدت ملی ، تدویر لویه جرگه و تعدیل قانون اساسی ، با تضمین های بین المللی به خصوص با حمایت و سهمگیری شخصی براک اوباما و جان کری صورت گرفته است. این تصامیم ، که در مورد آینده افغانستان گرفته شده اند ، اکنون به شخص داکتر عبدالله ارتباط و وابستگی ندارند.

در حالت وفات داکتر عبدالله ، مریضی شدید و صعب العلاج ، جنون، استعفا ، کنار رفتن او از روند انتخابات بصورت بایکات یا تحریم و سایر حالاتی که داکتر عبدالله ، وظیفه رئیس اجرایی یا صدارت را انجام داده نتواند ، تیم داکتر اشرف غنی احمد زی میتواند با سایر اعضای تیم اصلاحات و همگرایی ، حکومت وحدت ملی را ایجاد کند. مثلآ اگر داکتر عبدالله ، روند انتخابات را بار دیگر بخاطر منافع شخصی خود تحریم کند ، رئیس جمهور آینده میتواند ، در حکومت آینده وحدت ملی ، معاون داکتر عبدالله ، حاجی محمد محقق را به حیث رئیس اجرایی و سایر اعضای لایق و باکفایت تیم اصلاحات و همگرایی را به حیث وزیر ، والی و سفیر مقرر کند.

در تمام جریان تاریخ افغانستان ، تنها یک مرتبه از قوم زحمت کش هزاره ، یکنفر به حیث صدر اعظم مقرر شده است بنام سلطان علی کشتمند که وظایف مقام صدارت را به بسیار خوبی انجام داده است . بگذار یک بار دیگر، نیز صدراعظم افغانستان از قوم هزاره باشد .

یک محاسبه ساده در مورد نتیجه تفتیش آراء

روز دوشنبه ۲۵ ماه اگست ، آرای در حدود هفتاد صندوق باطل شدند که در حدود بیست و دو هزار رای را تشکیل میدهد. اگر تا اخیر جریان ابطال آراء ، ده چند و حتی بیست چند آنچه بروز دوشنبه باطل شده ، باطل شوند از هزار و چهار صد صندوق ، بیشتر نخواهد شد که مجموع تمام آرای باطل شده هزار و چهار صد صندوق، از نیم میلیون رای تجاوز نمی کند. با توجه به اینکه هر دو کاندید تقلب کرده اند . حتی اگر یکی ،۲۰ درصد و دیگری ۸۰ درصد تقلب کرده باشد ، مجموع آرای باطل شده متقلب بزرگ ، از چهار صد هزار رای بیشتر نمی شود . با این محاسبه ، در فرجام تفتیش آراء ، نتیجه انتخابات تغیر نخواهد خورد ، زیرا اشرف غنی احمد زی بیش از یک میلیون رای نسبت به داکتر عبدالله ، پیش است.




صلاحیت های رئیس جمهور افغانستان مطابق به احکام قانون اساسی

مادهء شصت و چهارم قانون اساسی:

رئیس جمهور دارای صلاحیتها ووظایف ذیل می باشد :

1- مراقبت ازاجرای قانون اساسی؛
2- تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی ؛
3- قیادت اعلای قوای مسلح افغانستان؛
4- اعلان حرب ومتارکه به تائید شورای ملی ؛
5- اتخاذ تصمیم لازم درحالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال؛
6- فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تائید شورای ملی ؛
7- دایر نمودن لویه جرگه به استثنای حالت مندرج مادهء شصت ونهم این قانون اساسی؛
8- اعلان حالت اضطرار به تائید شورای ملی وخاتمه دادن به آن ؛
9- افتتاح اجلاس شورای ملی ولویه جرگه؛
10- قبول و استعفای معاونین ریاست جمهوری؛
11- تعیین وزرا، لوی حارنوالی ، رئیس بانک مرکزی ، رئیس امنیت ملی و رئیس سره میاشت به تائید ولسی جرگه وعزل وقبول استعفای آنها؛
12- تعیین رئیس واعضای ستره محکمه به تائید ولسی جرگه ؛
13- تعیین ، تقاعد ، قبول استعفا و عزل قضات ، صاحب منصبان قوای مسلح، پولیس وامنیت ملی ومامورین عالی رتبه مطابق به احکام قانون؛
14- تعیین سران نماینده گی های سیاسی افغانستان نزد دول خارجی وموسسات بین المللی؛
15- قبول اعتماد نامه های نماینده گان سیاسی خارجی درافغانستان؛
16- توشیح قوانین وفرامین تقنینی؛
17- اعطای اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بین الدول مطابق به احکام قانون؛
18- تخفیف وعفو مجازات مطابق به احکام قانون؛
19- اعطای مدالها ، نشانها و القاب افتخاری مطابق به احکام قانون؛
20- تأسیس کمیسیونها به منظور بهبود ادارهء کشور مطابق به احکام قانون؛
21- سایرصلاحیتها ووظایف مندر ج این قانون اساسی.

صلاحیت های رئیس جمهور افغانستان مطابق به احکام قانون اساسی را در فوق مطالعه کردید.
این ها تنها صلاحیت ها نی بلکه در عین زمان وظایف نیز اند. یعنی قانون اساسی ، رئیس جمهور را توظیف میکند تا این وظایف را انجام دهد ، یعنی رئیس جمهور نمی تواند هیچیک این صلاحیت ها و وظایف را به شخص دیگری ، انتقال دهد تا زمانیکه قانون اساسی تعدیل نشود .
از طرف دیگر ، در اکثر کشور هاییکه مقام صدارت هم وجود دارد ، رئیس جمهور ، در حدود نود و پنج درصد این گونه ، صلاحیت ها را میداشته باشد. اما در لست صلاحیت های فوق به دو فقره مهم این ماده ، یعنی فقرات یازدهم و دوازدهم ، خوب دقت کنید که قید شده است « به تایید ولسی جرگه »
کلید قدرت صدر اعظم آینده ، درینجا است . یعنی اگر تیم یا حزب صدر اعظم در ولسی جرگه اکثریت داشته باشد ، او به یک صدراعظم نیرومند تبدیل خواهد شد و رئیس جمهور به یک رئیس جمهور تشریفاتی.
فهمیدن این مطلب برای رفع چنه زنی های کنونی کمک میکند. مثلا اگر امروز اشرف غنی احمدزی و داکتر عبدالله ، برخلاف تعاملات جهانی حقوق اساسی و در مغایرت با احکام قانون اساسی افغانستان ، موافقه کنند که وزیر دفاع را رئیس جمهور ولی وزیر داخله را رئیس اجرائیه حکومت تعین کند . اگر تیم رئیس اجرائیه در ولسی جرگه اکثریت نداشته باشد ، وزیر دفاع تائید و وزیر داخله ، در ولسی جرگه رد خواهد شد. بنا برین جگره کنونی بی مورد است . اکنون باید رئیس اجرائیه قناعت کند که هر صلاحیتی را که قانون اساسی اجازه میدهد ، رئیس جمهور به او تفویض کند.
اما ، همزمان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه حکومت سر از فردا توجه خود رابه دو موضوع مهم ذیل معطوف کنند:

اول - تدویر هر چه زود تر لویه جرگه بمنظور تعدیل قانون اساسی.

دوم - آمادگی های لازم برای بدست آوردن اکثریت در انتخابات پارلمانی سال آینده.


Afghanistan and the rule of law


کودتای سفید نیویارک تایمز ، زیر نظر قطعات نظامی ناتو
توطئه ثالث علیه قانون اساسی و دموکراسی


کدامیک لیاقت بیشتر برای اشغال مقام صدارت آینده افغانستان را دارد عطا محمد نور یا داکتر عبدالله ؟

در جریان روز های اخیر، برای اشغال مقام صدارت ، رقابت های محرمانه یی بین عطا محمد نور وداکتر عبدالله آغاز شده است. عطا محمد نور ، روند آشتی واتحاد بین اشرف غنی احمدزی و داکتر عبدالله را بشکلی تخریب میکند تا حکومت وحدت ملی ایجاد شده نتواند و داکتر عبدالله به حیث رئیس اجرایی تعین نشود. در عوض خودش ، بصورت غیر قانونی ، در مقام دوم در رهبری سیاسی آینده افغانستان ، قرار گیرد

بنظر شما کدامیک لیاقت بیشتر برای اشغال مقام صدارت آینده افغانستان را دارد


لطفآ دوستان تانرا تشویق کنید ، بیایند و درین نظر سنجی مهم شرکت کنند تا مقامات امریکایی و انگلیسی که هر روز ازین سایت ، بازدید میکنند ، متوجه شوند که متحد آنها عطا ء محمد نور بعداز موضع گیری های خلاف قانون اساسی و دموکراسی اخیرش ، بکلی محبوبیت سابق خود را از دست داده است





بازنده ی اصلی جنگ ، تاجک ها اند
یک تحلیل عالی جنگ انتخابات ، از نویسنده توانا رزاق مامون


آشتی تاریخی با طالبان

حالا که تمام نیروهای مسلح خارجی ، خاک افغانستان را ترک می گویند ، هیچ دلیل عمده باقی نمی ماند که طالبان در مقابل برادران و خواهران هم وطن خود جنگ را ادامه دهند . بنا برین میتوان بعدازین با هم آشتی نمود. طالبان به سه دسته تقسیم میشوند:

اول اکثریت عظیم طالبان که مردمان وطن دوست و ناسیونالیست ، ضد امپریالیست ، ضد استعمار و ضد حضور نظامی نیرو های اجنبی در افغانستان اند.

دوم یک اقلیت رهبران طالبان که توسط آی اس آی به گروگان گرفته شده اند و مجبور شده اند تحت اوامر استخبارات پاکستان قرار بگیرند.

سوم همانگونه که در تمام سازمان ها و احزاب سیاسی افغانستان سازمانهای استخباراتی خارجی نفوذ کرده اند در بین کادر های رهبری و در یک بخش صفوف طالبان نیز اجنت های سازمانهای استخباراتی امریکا ، انگلستان ، روسیه ، چین و سایر کشور ها وجود دارند .

با در نظر داشت این تقسیم بندی فوق ، اگر رئیس جمهور و صدراعظم آینده افغانستان ، میخواهند با هموطنان طالب خود آشتی کنند و آنها را در سهمگیری در حکومت وحدت ملی آینده ، دعوت کنند، لازمست از هم اکنون هر یک ، با حسن نیت و صادقانه از طریق چینل های خود با سه دسته فوق طالبان ، بصورت جداگانه ، تماس بگیرند . تماس های مستقیم و غیر مستقیم با طالبان غیر وابسته بخارج و اما مهمتر از همه با آی اس آی و همچنان با استخبارات انگلستان و امریکا که یک بخش رهبران طالبان ، دستنگر آنها میباشند.

بدون حضور طالبان در حکومت وحدت ملی ، که بصورت مسلحانه علیه دولت می جنگند و بدون سهمگیری خلقی ها و پرچمی ها که بصورت غیر مسلحانه ، علیه دولت مبارزه میکنند ، حکومت وحدت ملی ، ناتکمیل و غیر موثر خواهد بود.

Afghanistan in 1973 and 1963



President JFK & King Zahir Shah On the White House Lawn 1963



Plagiarism is not allowed.
Afghanistannews.org
تعریف حکومت وحدت ملی
National Unity Government

نخست از همه ، حکومت وحدت ملی ، یک حکومتی است که برمبنی تجارب سایر کشور ها در افغانستان ایجاد میگردد . بنابرین در تعریف آن از الگو ها و تجارب کشور های خارجی استفاده میشود .
دوم اینکه ، حکومت وحدت ملی National Unity Government ، یک حکومت ائتلافی Coalition Government نیست، حکومت وحدت ملی به هدف تقسیم قدرت بین دو حزب سیاسی بوجود نمی آید ، منظور تشکیل حکومت وحدت ملی ، تقسیم قدرت بین دو تیم انتخابا ت و یا تقسیم کرسی های وزارت به دو قوم نیست.
بیشتر از نود درصد اعضای هر دو تیم رقیب اکنون در دولت حامد کرزی ، مقامات مهم دولتی دارند . در آینده نیز ، هر یک این دو کاندید که رئیس جمهور شود ، اگر حکومت و حدت ملی باشد یا نباشد، همین بیشتر از نود درصد اعضای هر دو تیم رقیب در حکومت آینده ، حضور خواهند داشت. بنابرین حکومت وحدت ملی ، حکومت مشترک این دو تیم نیست . پس حکومت وحدت ملی که مورد حمایه و سیع مردم افغانستان قرار گرفته است چیست ؟ با تذکر این مطالب مهم فوق ، اینست تعریف حکومت وحدت ملی :

حکومت وحدت ملی ، عبارتست ازیک حکومت فراگیر که در حالت جنگ داخلی یا در یک برهه بحرانی تاریخ یک کشور ، عرض وجود میکند تا مقامات دولتی تا حد امکان ، به تمام نیروهای سیاسی واقعی آن کشور تقسیم شوند، در حکومت وحدت ملی مقامات دولتی به تمام جناح های متحد بالقوه و بالفعل دولت و بخصوص ، به جناح های مختلف اپوزیسون که در مقابل دولت ، بصورت مسالمت آمیز یا قهر آمیز مبارزه میکنند سپرده میشوند . بنابرین با تشکیل حکومت وحدت ملی ، تلاش صورت میگیرد تا اپوزیسون بر علیه دولت ، بکلی از بین برود یا به صفر تقرب کند.

به عباره ساده تر :
حکومت وحدت ملی عبارت است از یک حکومت فراگیری که درآن تمام نیرو های سیاسی طرفدار دولت وتمام نیروهای سیاسی مخالف دولت دست بدست هم میدهند و یکجا میشوند.

به عباره صریح تر ، در افغانستان ، حکومت وحدت ملی عبارتست از حکومتی تا حد امکان متشکل از طرفداران ملا عمر مجاهد ، طالبان ناراض و مخالف ملا عمر ، مجاهدین هوادار گروپ سراج الدین حقانی ، اعضای سابق و کنونی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار ، خلقی ها ، پرچمی ها ، ماوویست های دموکراسی نوین وشعله یی ها ، طرفداران داود خان ، طرفداران نظام سلطنتی ، مجاهدین بقایای اتحاد هفتگانه ، ستمی ها ، افغان ملتی ها ، مجاهدین بقایای اتحاد نهگانه ، اعضای جنبش اسلامی عبدالرشید دوستم و افغانها ی تکنوکرات تحصیل یافته غرب به شمول تیم حامد کرزی .
در غیر آن ، در سطح بین المللی بسیار مضحک و خنده آور خواهد بود که مردم جهان ببینند که حکومت فر اگیر وحدت ملی در افغانستان عبارتست از حکومت متشکل از ( وزیرمالیه + وزیرخارجه حامد کرزی )

بنابرتعریف فوق ، در حکومت وحدت ملی افغانستان باید علاوه بر تیم های دوکاندید پیشتاز که دو جناح طرفدار دولت اند ، نمایندگان نیروهای سیاسی ذیل افغانستان وسیعآ شرکت داده شوند تا افغانستان همزمان با خروج نیروهای ناتو از افغانستان یک حکومت نیرومند داشته باشد که مورد تائید تمام نیروهای سیاسی افغانستان باشد :
۱- -نمایندگان جناح های مختلف طالبان.
۲- -نمایندگان جناح های مختلف جمعیت اسلامی.
۴- -نمایندگان جناح های مختلف نیرو های سلطنت طلب.
۵- -نمایندگان جناح های مختلف حزب سابق دموکراتیک خلق افغانستان.
۶- -نمایندگان جناح های مختلف حزب وحدت اسلامی و اتحاد نه گانه سابق
۷- -نمایندگان جناح های مختلف حزب افغان ملت.
۸- -نمایندگان جناح های مختلف دموکراسی نوین.
۹- -نمایندگان جناح های مختلف اوزبیک ها و ترکمن ها.
۱۰- نمایندگان جناح های مختلف حزب اسلامی .
ونمایندگان سایر نیروهای سیاسی مطرح در افغانستان ، بشمول تیم نیرومند حامد کرزی .

هر شخصیکه تعریف دقیق تر و جامع تر حکومت و حدت ملی را ، در اختیار دارد ، بما بفرستد. درینجا ، به نشر خواهد رسید




مقام صدارت و نظام پارلمانی



در افغانستان گذشته ما تقریبا دایم صدراعظم داشتیم ، آیا سیستم های سیاسی افغانستان پارلمانی بودند ؟
بطور مثال آیا درجریان سالها یی که داود خان صدر اعظم بود یا سلطان علی کشتمند که به حیث یک صدر اعظم نیرومند کارکرد ویا در دوران عبدالرحیم غفورزی افغانستان نظام پارلمانی داشت ؟
یکی از شرایط عمده سیستم پارلمانی ، وجود احزاب سیاسی نیرومند است . تا زمانیکه احزاب سیاسی در پارلمان یک کشوروجود نداشته باشند و تا زمانیکه احزاب سیاسی با دادن رای اعتماد ، در پارلمان ، درامر تائید صدر اعظم نقش تعیین کننده نداشته باشند ، نمی توان درآن کشور ازنظام پارلمانی یاد کرد ، اگر درآن کشور مقام صدارت وجود داشته باشد یا نی . بنابرین ، وجود مقام صدارت در یک کشور به تنهایی ، معنی سیستم پارلمانی را افاده نمی کند .



پیشنهاد حکومت وحدت ملی در افغانستان ، برای اولین بار، نه توسط سایت اخبار افغانستان نه ذریعه حکومت امریکا بلکه هفت سال قبل ، توسط یک افغان ، توسط یکی از رهبران طالبان صورت گرفته بود. این شخصیت سیاسی ، عبارتست از ملا عبدالسلام ضعیف .
امروز تاسیس حکومت وحدت ملی مورد تائید تمام همسایگان افغانستان است . حکومت های ایران و هندوستان از تاسیس حکومت وحدت ملی در افغانستان طرفداری خود را اعلان نمود ه اند. به احتمال قوی ، روسیه ، چین و پاکستان نیز ، عنقریب حمایت خود را از تاسیس حکومت وحدت ملی در افغانستان ، اعلان خواهند کرد و به نیروهای مورد حمایه خود در داخل افغانستان ، هدایت خواهند داد تا از ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان طرفداری کنند.

Ex-Taliban Official Calls for Unity Government in Afghanistan

Iran FM Iranian FM urges unity government in Afghanistan

Afghans need national unity government
Indian Punchline
Reflections on foreign affairs




گفت و گوی اخیر اشرف غنی احمدزی با بی بی سی


US Ambassador: Deadlines Loom in Afghanistan



چرا سایت افغانستان ، به تدریج ، به یک نیروی سیاسی مهم تبدیل شده است ؟

سایت اخبار افغانستان ، به تدریج ، به یک نیروی عظیم سیاسی در باره افغانستان ، تبدیل شده است زیرا سایت افغانستان که یک سایت غیر وابسته است ، دایم اعمال نادرست و اشتباه آمیزسازمان های استخباراتی غرب و شرق را در افغانستان ، مورد انتقادو ملامتی قرار میدهد. بنابرین مسئولین افغانستان این سازمانها ی جاسوسی ، هر روز و دایم سایت ما و شما را با کنجکاوی می بینند و این سازمانهاست که در واقعیت امر افغانستان را از عقب پرده ها رهبری میکنند . تصامیم واقعی را در مورد افغانستان ، همین سازمانها ، میگیرند.
اگر طرح ها و نوشته هایی که در سایت اخبار افغانستان به نشر میرسند ، کارمندان این سازمانها را متقاعد بسازد ، آن طرح ها توسط بالاترین مقامات دولتی در افغانستان ، در عمل پیاده میشوند.
لینک ذیل ترافیک و فیصدی کاربران سایت اخبارافغانستان را در کشور های مختلف جهان ، نشان میدهد . کسانیکه (( Unknown )) استند ،اکثرا کارمندان سازمانهای استخباراتی اند . شما بالای لینک ذیل کلیک کنید و ببینید که یک فیصدی بزرگ ترافیک این سایت را ((Unknown)) تشکیل میدهد.


فیصدی ترافیک کاربران سایت اخبار افغانستان ، در کشور ها ی مختلف جهان ، در همین دقیقه

شما کدام لقب را برای سرپرست مقام صدارت آینده ترجیح میدهید

کاندید یکه در مقام دوم قرار میگیرد ،یعنی رئیس اجرائی نه معاون رئیس جمهور است ونه یک وزیر عادی . او یک رهبر دولت است ، یک وزیر مهم کابینه است که در بین معاون رئیس جمهور و یک وزیر عادی قرار خواهد داشت که منطقآ رئیس جمهور وظیفه ریاست جلسات کابینه را به او خواهد سپرد. بنا برین این شخصیت ، مهمترین وزیر کابینه است . اگر بخواهیم در چهار چوب قانون اساسی عمل کنیم ، تا تعدیل قانون اساسی که مقام صدارت ایجاد شود ، میتوان به این شخصیت یکی از القاب ذیل را گذاشت:

رئیس اجرایی کابینه
رئیس اجرایی حکومت
رئیس اجرایی شورای وزیران
وزیر دولت در امور حکومت
وزیر ارشد
وزیردولت در امور شوری وزیران
وزیر اعظم
اشرف الوزرا
رئیس الوزرا
لمری وزیر
نخست وزیر

هیچیک این عناوین برای وزیر ، مخالف قانون اساسی نیست .

به نظر شما کدامیک ازین ، القاب در تاریخ گذشه ما و منطقه ما مروج بود و به نظر شما دارای اعتبار و حیثیت بوده و مناسب تر است .

شما میتوانید ، همزمان سه عنوان را انتخاب کنید و بعد ازان بالای دکمه Vote رای کلیک کنید




اخبار تازه افغانستان ، توسط آژانس های خبری افغانی

AFGHAN AGENCY آژانس افغان

1SADA یکصدا

Khabar Afghan خبرگزاری خبرافغان

TOLO طلوع نیوز

BAKHTAR NEWS AGENCY آژانس خبری باختر

PAJHWAK آژانس خبرى پژواک

AVA PRESS خبرگزاری صدای افغان آوا

WAKHT سایت خبری وخت

KOKCHA PRESS آژانس خبری کوکچه

GMIC مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

BOKHDI NREWS خبرگزاری بخدی

AFGHAN IRCA خبرگزاری افغان ایرکا

KHAAMA PRESS خبرگزاری خامه

KILLID PRESS گروپ خبرگزاری کلید

AFGHAN NEWS AGENCY افغان خبری آژانس

اخبار افغانستان - صدای امریکا

اخبار افغانستان - بی بی سی پشتو

اخبار افغانستان - بی بی سی دری

اخبار افغانستان - رادیو آزادی پشتو

اخبار افغانستان - رادیو آزادی دری

اخبار افغانستان - صدای امریکا / آشنا پشتو

اخبار افغانستان - صدای امریکا / آشنا دری

صدای روسیه پشتو

صدای روسیه دری


Aljazeera TV , 24 Hours Live in English

RT, TV Live

Russia Today in English

Press TV Global News
CNN TV 24 Hours

ITN TV 24 Hours

تازه ترین اخبار اقتصادی جهان
اخبار روزمره مارکیت های جهان توسط سی ان ان
نرخ طلاء
نرخ تبادلوی دالر،یورو،ین و پوندسترلینگ
قیمت های جهانی مواد نفتی خام


ترجمۀ جمله ،از انگلیسی به فارسی
ترجمۀ جمله ،از فارسی به انگلیسی

مجموعه آثار دانشمند و نویسنده توانا عالم افتخار



 

Contact us :
mohsalim@gmail.com