Afghanistan News Search Engine - جستجو گر اخبار افغانستان

 


تازه ترین اخبار افغانستان ، بصورت عینی و بیطرفانه

شما میتوانید هر روز ، سیر و سیاحت کهکشان بیکران انترنت را از همین درگاه کوچک خودتان اخبار افغانستان آغاز کنید

Start your research everyday from here . Search in any language and get fresh search results in your language.
Multi-language search and more preferences..................Translation.............Image searchWATCHBANDS.NET

Most Popular Search Engines


تازه ترین اخبار ومقاله ها در مورد افغانستان به انگلیسی ، آ لمانی ، فرانسوی وروسی

Afghanistan News

Afghanistan Nachrichten

Nouvelles d'Afghanistan

Афганистан новости


اعلامیۀ ستر جنرال محمد رفیع
معاون رئیس جمهورسابق افغانستان

وضعیت بحرانی افغانستان، ناشی از مداخلات کشورهای رقیب و تداوم جنگ نیابتی آنان به قیمت خون افغانها و ویرانی کشورم، مرا هرچه بیشتر مصمم ساخت تا با کنار گذاشتن گوشه گیری مؤقت و نا خواستۀ مبارزات متشکل سیاسی، از موضع یکی از همکاران، همفکران و همرزمان شهید دوکتور نجیب الله رئیس جمهور افغانستان و رهبر حزب وطن، یکجا و در کنار تمام اعضای حزب وطن و با اعتقاد به راه و آرمانهای صلح خواهانۀ آن شهید بزرگوار، بخاطر نجات کشورم از وضع فاجعه بار کنونی مبارزه نمایم.
در عین حال با اغتنام از فرصت به تمام اعضای حزب وطن و سایر پیروان راه و آرمانهای شهید دوکتور نجیب الله مراجعه و با صمیمیت و تواضع از آنان می طلبم که به افتراق و تعدد ساختاری شان خاتمه داده، با پشتیبانی از کوشش های آغاز شده جهت وحدت سیاسی ـ تشکیلاتی و تدویر مجمع عمومی فوق العادۀ حزب وطن، در یک حزب واحد به دور همدیگر جمع شوند. صرف با وحدت و مبارزه در کنار همدیگر است که ما میتوانیم نقش خویش را در جنبش ترقیخواهانه و بخاطر نجات کشور از هیولای جنگ به درستی ایفأ نموده و به مسوولیت ها و رسالت تاریخی خویش پاسخ شایسته بگوئیم.
و من الله التوفیق
امضای ستر جنرال محمد رفیع


سایت اخبار افغانستان ، تصمیم منطقی و باشهامت ستر جنرال محمد رفیع را مورد حمایت قرار داده ، تمام سازمانها و شخصیت های ترقیخواه داخل افغانستان را دعوت میکند تا بصورت سازمانی یا انفرادی به ستر جنرال محمد رفیع بپیوندند و ازین اقدام نیک ، حمایت و طرفداری کنند
امیدواریم ، نیرو های ترقیخواه داخل افغانستان برای پزیرایی گرم بازگشت عنقریب جنرال محمد رفیع به شهر کابل تدابیر لازم اتخاذ نمایند


اعلامیۀ هیئت رئیسۀ ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان

درموردِ وحدت احزاب و سازمانهای عضو ائتلاف دریک نهاد واحد سراسری
کابل ـ مؤرخ ۱۲ ثور ۱۳۹۵ مطابق اول می ۲۰۱۶

هیئت رئیسۀ ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان در اجلاس مؤرخ اول ثور ۱۳۹۵( مطابق ۲۰ اپریل ۲۰۱۶ )خود مطابق اصول تشکیلاتیِ پلاتفورم ائتلاف، با اکثریت دو ثلث آرأ فیصله نمود
کمیسیون تدارک کنگرۀ حزب سراسری مؤظف است تا مطابق میکانیزم اساسگذاری یاد شده ، کنگرۀ اساسگذار را تا دو ماه آینده دایر نمایدچرا افغانستان و پاکستان در تورخم درگیر شدند؟


خط دیورند ، میراث استعمار انگلیس

عامل عمده درگیری های بی سابقه نظامی در تورخم ، معضله خط دیورند است که سالهاست لاینحل باقی مانده است.
تحمیل خط دیورند ، بالای افغانستان در سال ۱۸۸۳ یکی از مثال های برجسته سیاست (( نفاق بینداز و حکمروایی کن )) استعمار انگلیس است که بین برادران و خواهران مسلمان ، پاکستان و افغانستان نفاق دوامدار ایجاد کرده است . هوشیاری سیاسی ایجاب میکند که در شرایط نوین کنونی منطقه و جهان که روند جهانی شدن ، کره زمین را بطرف شکل گیری یک وطن واحد جهانی به پیش میبرد با معضله خط دیورند با درایت برخورد صورت گیرد . پروبلم خط دیورند دو راه حل دارد . راه حل مسلحانه یا راه حل صلح آمیز . راه حل سومی وجود ندارد.

اول راه حل مسلحانه :

راه حل نخست ، حمله مسلحانه به پاکستان است هرگاه پاکستان اقدام به اعمار دیواریا دروازه بین قلمرو افغانستان و پاکستان کند . این نوع برخورد مسلحانه افغانستان ، موجب درگیری جنگ تمام عیار با پاکستان خواهد شد . راه حل مسلحانه ، به دلایل ذیل به نفع افغانستان نیست :
۱ - پاکستان یک نیروی زروی است در حالیکه افغانستان چند هلیکوپتر را از هندوستان و روسیه گدایی میکند.
۲- نفوس پاکستان و تعداد سربازان پاکستان چندین بار ، بیشتر از افغانستان است.
۳ - اقتصاد افغانستان به تناسب پاکستان ضعیف تر است. دولت افغانستان پول کافی برای پرداخت معاش کارمندان ملکی و نظامی خود را ندارد . سالهاست که پرداخت این معاشات را کشور های خارجی به افغانستان معاونت میکنند.
۴ - اگر تصور کنیم که امریکا و غرب ، یا هندوستان در جنگ بر علیه پاکستان با افغانستان شانه به شانه خواهند جنگید ، اشتباه خواهیم نمود. پاکستان تمام کشور های عضو ناتو و هندوستان را تهدیدبه جنگ اتمی خواهد کرد.

دوم راه حل مسالمت آمیز :

یگانه راه حل مسالمت آمیز و دوامدارمعضله خط دیورند ، دعوت پاکستان به ایجاد یک کانفدراسیون است با افغانستان . یک کانفدراسیونی که در مقامات رهبری آن افغانستان و پاکستان حقوق و امتیازات مساویانه و برابر داشته باشند. کانفدراسیونی که در بین یک سرزمین واحد دو حکومت خود کفا ء و مستقل وجود داشته باشد . در یک قلمرو واحد ، دو صدراعظم ، اما یک رئیس جمهور واحد که بصورت دورانی بین افغانستان و پاکستان تعویض شوند.
راه حل سومی وجود ندارد . افغانستان به دو دلیل نمیتواند از ین اصل حقوقی که مدت اعتبار معاهده خط دیورند در سال ۱۹۸۳ به پایان رسیده است ، چشم پوشی کند و سرحد تحمیلی بین افغانستان و پاکستان را به رسمیت بشناسد . نخست این شناخت بین اقوام افغانستان نفاق ایجاد میکند و دوم اینکه این شناخت مخالف موج عظیم روند جهانی شدن است زیرا افغانستان ، هندوستان ، پاکستان ، بنگله دیش ، سریلانکا و نیپال در آینده نه چندان دور با هم یکجا خواهند شد و بزرگترین قدرت جهانی را تشکیل خواهند داد.

شماری از مردم افغانستان ، طرفدار به رسمیت شناختن سرحد کنونی بین افغانستان و پاکستان اند که در واقعیت ا مر توسط معاهده دیورند ترسیم شده است اما افغانهایی که خط دیورند و سرحد کنونی بین افغانستان و پاکستان را برسمیت نمی شناسند ، اکثریت بزرگ مردم افغانستان را تشکیل میدهند . لطفآ به این مسئله به دقت بنگرید . عدم شناخت این سرحد ، معنی نقشه یی را میدهد که در ذیل ، برای شما ارائه شده است. یعنی اینکه بین افغانستان و پاکستان ، هیچ مرز و سرحد و جود ندارد . به عباره دیگر افغانستان و پاکستان ، یک سرزمین واحد و یک کشور واحد میباشند اما با داشتن دو حکومت جداگانه ، یکی در کابل و دیگری در اسلام آباد. آیا این ، یکنوع قبولی دوفاکتوی کانفدریشن افغانستان و پاکستان نیست ؟


استعمار انگلیس توسط چال خود چت خواهد شد اگر افغانستان و پاکستان ،عوض جنگ و برادر کشی با هم یکجا و متحد شوند. خط توطئه گر دیورند عوض دشمنی ، موجب یکجاشدن برادران و خواهران مسلمان خواهد شدعدم به رسمیت شناختن سرحد کنونی بین افغا نستان و پاکستان ، بصورت ضمنی معنی قبولی کانفدراسیون را میدهد

سرحد کنونی بین افغا نستان و پاکستان که توسط معاهده صد ساله دیورند ترسیم شده است به سال ۱۹۸۳ ، صد سال مدت اعتبارآن سپری شد. از نظر موازین حقوق بین الدول بعد از سال ۱۹۸۳ بین افغانستان و پاکستان ، خط مرزی قانونی وجود ندارد.حقوق دانان پاکستان این مطلب را خوب می فهمیدند. از همین نقطه نظر حکومت پاکستان مجبور شده بود به افغانستان ، ایجاد کانفدراسین را پیشنهاد کند


1SADA یکصدا

TOLO طلوع نیوز

BAKHTAR NEWS AGENCY آژانس خبری باختر

PAJHWAK آژانس خبرى پژواک

AVA PRESS خبرگزاری صدای افغان آوا

WAKHT سایت خبری وخت

KOKCHA PRESS آژانس خبری کوکچه

ROZ NEWS آژانس خبر رسانی روز

GMIC مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

BOKHDI NREWS خبرگزاری بخدی

AFGHAN IRCA خبرگزاری افغان ایرکا

SUBOOT NEWS آژانس خبری ثبوت

RAWNAQ NEWS آژانس اطلاعاتی رونق

AFGHAN NEWS AGENCY افغان خبری آژانس

اخبار افغانستان - بی بی سی پشتو

اخبار افغانستان - بی بی سی دری

اخبار افغانستان - رادیو آزادی پشتو

اخبار افغانستان - رادیو آزادی دری

اخبار افغانستان - صدای امریکا پشتو

اخبار افغانستان - صدای امریکا دری

Aljazeera TV , 24 Hours Live in English

Russia Today in English

Press TV Global News
CNN TV 24 Hours Live

ITN TV 24 Hours

تازه ترین اخبار اقتصادی جهان
اخبار روزمره مارکیت های جهان توسط سی ان ان
نرخ طلاء
نرخ تبادلوی دالر،یورو،ین و پوندسترلینگ
قیمت های جهانی مواد نفتی خام


ترجمۀ جمله ،از انگلیسی به فارسی
ترجمۀ جمله ،از فارسی به انگلیسیپیوند های ذیل تحت باز سازی قرار دارند
THE FOLLOWING LINKS ARE UNDER RECONSTRUCTION

ENGLISH RESOURCES
پیوند ها ی پر بیننده و محبوب
مجموعه قوانین افغانستان

.....