AFGHANISTAN NEWS اخبار افغانستان

Afghanistan , Afghanistan News, Afghanistan news, Afghanistannews,اخبار افغانستان , د افغانستان خبرونه 


تازه ترین اخبار افغانستان ، بصورت عینی و بیطرفانه


Start your research everyday from here . Search in any language and get fresh search results in your language.
Multi-language search and more preferences..................Translation.............Image searchMost Popular Search Engines

تازه ترین اخبار ومقاله ها در مورد افغانستان به انگلیسی ، آ لمانی ، فرانسوی وروسی

Afghanistan Nachrichten
به آلمانی

Afghanistan News
به انگلیسی

Nouvelles d'Afghanistan
به فرانسوی

Афганистан новости
به روسی
There Are Three Things That Matter In Afghanistan Today
Stability, Stability and StabilityWHAT IS YOUR NATIONALITY ?

Your nationality is the country you come from: American, Canadian, and Russian are all nationalities. ... A person's nationality is where they are a legal citizen, usually in the country where they were born. People from Mexico have Mexican nationality, and people from Australia have Australian nationality.


جنجال بیهوده در مورد شناسنامه‌های الکترونیک

درین شرایط بحرانی افغانستان ، در مورد ولایت بلخ رئیس جمهور هوشیارانه گذشت و عقب نشینی کرد. در مورد شناسنامه‌های الکترونیک باید حزب جمعیت اسلامی و دیگران ، با هوشیاری و درایت ، تحمل ، گذشت و عقب نشینی کنند و بگذارند که شناسنامه ها که از پنج سال تا کنون توزیع آن به تعویق افتاده است توزیع شود . تشدید نفاق درین عرصه به نفع هیچیک نیست . این کشمکش ها درداخل دولت افغانستان تنها و تنها به نفع پاکستان است .

آیا در افغانستان صد فیصد پشتون خالص ، صد فیصد تاجک خالص ، صد فیصد هزاره خالص، صد فیصد اوزبیک خالص و صد فیصد ترکمن خالص وجود دارد که با دیگر اقوام مخلوط نشده باشد ؟
آیا در طول تاریخ افغانستان پسران وابسته به یک قوم با دختران دیگر اقوام ازدواج نکرده اند؟ آیا اولاد های ایشان دورگه نیستند مانند داکتر عبدالله ؟ آیا هر یک از مردم افغانستان دی ان ای DNA صد فیصد خالص مربوط به یک قوم را دارند ؟
اگر پاسخ این سوال ها منفی اند ، موضع گیری اخیر داکترعبدالله عبدالله ، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را به تعویق می اندازد. درین عرصه داکترعبدالله که خودش بزرگترین بازنده در تاریخ معاصر افغانستان است و روز بروز تنها و تجرید شده میرود ، باید از صبر و شکیبایی کار بگیرد تحمل و گذشت نماید وبا استعمال ترکیبات بی معنی و بی مفهوم مانند اجماع ملی و توافق همگانی ، نفاق ملی را تحریک نکند .
اجماع ملی و توافق همگانی یعنی چی ؟ ریفراندوم ، نظر سنجی عامه ؟ اتخاذ تصمیم درلویه جرگه یا هدایت وزیر خارجه یک کشور خارجی ؟ هدف جناب داکتر از اجماع ملی و توافق همگانی چیست ؟ جناب داکتر صاحب لطفآ مشخص حرف بزنید تا حرف های تان ، نفاق افگنی توجیه نشود.


DNA TEST


آیا باورمیکنید که این زن ، یک زن سرخ پوست امریکایی باشد ؟
اگر جناب داکتر عبدالله ، این تست دی ان ای را بالای خود عملی کند شاید ثابت شود که ۶۰ فیصد پشتون و صرف۴۰ فیصد تاجک خواهد بود


اگر میخواهید بفهمید که تا چه اندازه خون سایر اقوام برادر افغانستان در رگ های تان در جریان است ، از ۶۹ دالر بگذرید و این بسته تست DNA دی ان ای را از Ancestry.com آردر بدهید

یکی از دلایلی که مردان و زنان افغانستان ، از جمله زیبا ترین مردمان جهان اند اینست که افغانستان در مرکز تهاجمات رنگارنگ قرار داشته . جهان کشایان با خود مردمان سایر نقاط دنیا را درین سر زمین آورده اند که قرن ها درین خطه حضور داشته با مردم افغانستان ازدواج کرده اند ، نسل های افغانستان در طول سده ها بار بار به هم مخلوط شده اند از آشوکا گرفته تا کنیشکا ، از اسکندر کبیر تا چنگیز خان، هندوستانی ها ، ایرانیان، یونانی ها ، مغول ها واعراب به افغانستان هجوم آورده اند ، قرن ها دراین سر زمین سکونت اختیار نموده و با مردم افغانستان مخلوط شده اند .

اینکه پدر ما در فورمه تذکره ما پشتون یا تاجک نوشته کرده است یک حرف دقیق نیست . اگر به این تحلیل باور ندارید دی ان ای تانرا در لابراتوار خاص انالایزکنید .


Discover your ethnic origins by Ancestry DNA Testآی اس آی و ستون پنجم به مقصد تشدید نفاق بین مردم افغانستان ازموضوع شناسنامه سو استفاده میکنند

تمام قوانین اساسی افغانستان بین کلمه افغان و پشتون فرق قایل شده اند و در گذشته این موضوع به آرامی مورد قبول همه قرار داشته اما اکنون اجنت های پاکستان بین مردم نفاق ایجاد می کنند. لطفآ مواد قوانین اساسی افغانستان را در ذیل مطالعه کنید که هر یک توسط نمایندگان مردم افغانستان در لویه جرگه ها به تصویب رسیده اند :

ماده اول قانون اساسی دوران محمد ظاهر شاه :

افغانستان دولت پادشاهى مشروطه،مستقل،واحد و غير قابل تجزيه است.حاكميت ملى در افغانستان به ملت تعلق دارد.
ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادى كه تابعيت افغانستان را مطابق به احكام قانون دارا باشند. بر هر فرد از افراد مذكور كلمه افغان اطلاق ميشود

ماده بیست و یکم قانون اساسی دوران داود خان

حاکميت ملی در افغانستان بمردم تعلق دارد. ملت افغانستان عبارتست از تمام افراديکه تابيعت دولت افغانستان را مطابق به احکام قانون دارا باشند.
برهرفرد ازافراد ملت افغانستان کلمهِ افغان اطلاق ميشود.ماده سی و سوم قانون اساسی دوران حکمروایی ح د خ ا و داکتر نجیب الله :

تابعیت جمهوری افغانستان برای تمام اتباع مساوی و یکسان است. حصول و از دست دادن تابعیت و سایر مسایل مربوط آن توسط قانون تنظیم میگردد.
هر شخصیکه تابعیت جمهوری افغانستان راطبق قانون دارا باشد افغان نامیده میشود.

درین عرصه در بین تمام قوانین اساسی افغانستان دقیق ترین آن قانون اساسی دوران داکتر نجیب الله است که افغان بودن را به صراحت به تابعیت پیوند داده است نه به قومیت . واقعیت هم همین است بطور مثال اگر یک هندو تبعه هندوستان یا اسکاتلندی تبعه انگلستان ، تابعیت افغانستان را کسب کنند ، افغان نامیده میشوند . همینطور اگر یک قزاق از قزاقستان یا یک ترک تبعه ترکیه تابعیت افغانستان را کسب کنند ، افغان نامیده میشوند نی قزاق یا ترک.

ماده چهارم قانون اساسی کنونی افغانستان:

ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره ، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی ، نورستانی، ایماق ، عرب ، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام میباشد. برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمهء افغان اطلاق می شود.
مطلب ذیل ، چهار سال قبل در سایت اخبار افغانستان به نشر رسیده بود


امریکایی ها نباید اشتباه شوروی ها را تکرار کنند

شوروی ها قبل از خروج نیرو های مسلح خود از افغانستان ، ببرک کارمل را از قدرت د ور ساختند و زمینه را برای هرج و مرج و خلای قدرت مساعد ساختند. سبکدوشی ببرک کارمل ، ثبات سیاسی را در افغانستان بر هم زد. در دستگاه دولتی دو گانگی و بحران ایجاد کرد. در سرزمین پدر سالار افغا نستان اکنون حامد کرزی در موقف ببرک کارمل قرار دارد. دوری حامد کرزی از قدرت ، ثبات نسبی سیاسی کنونی را بر هم خواهد زد. مسابقه برای کسب قدرت و چوکی ، آغاز خواهد شد . فرا ر مغز ها و فرار سرمایه ها به خارج ، اداره و اقتصاد افغانستان را به بحران مواجه ساخت. کشور های خارجی از سرمایه گذاری در افغانستان منصرف خواهند شد . زمینه ها برای خانه جنگی و هرج و مرج مساعد خواهد شد . سفارت های کشور های ناتو کارمندان خود راا ز افغانستان اخراج خواهند کرد و بالای دیوار های سفارت خانه ها سیم های خار دار نصب خواهند نمود. ما از حامد کرزی و تیم او دل خوشی نداریم اما مردم شاه پرست افغانستان ، اکنون حامد کرزی را به مثابه یک سلطان مینگرند . او خوب یا بد به سمبول وحدت و ثبات سیاسی تبدیل شده است نبودا و یک خلای قدرت را ایجاد خواهد کرد. به لست شخصیت های سیاسی کنونی نظر بیندازید.د ر افغانستان کنونی هیچ رهبر با وزنه وجود ندارد که تمام جناح ها را به دور خود جمع نموده بتواند. رهبرانی که اکنون به دور حامد کرزی جمع شده اند به دور شخصیت دیگری جمع نخواهند شد.دوستان گرامی !
لطفآ‌ مطلب ذیل را به اطلاع مقامات رهبری حزب یا سازمان سیاسی تان برسانید :


انتخابات بتاریخ ۱۶ سرطان دایر میشود

نسل جوان افغانستان در جستجوی یک الترناتیف سوم است

اگر ببرک کارمل زنده و جوان میبود ، آیا در انتخابات پارلمانی شرکت میکرد ؟
اگر داکتر نجیب الله زنده میبود ، آیا در انتخابات پارلمانی یا ریاست جمهوری شرکت میکرد ؟
امسال ، نیرو های ترقیخواه در یک موقعیت طلایی قرار دارند

انتخابات نزدیک شده میرود و نسل جوان افغانستان در جستجوی یک الترناتیف سوم است نسل جوان افغانستان که در جریان جنگ چهل ساله اخیر تولد شده ، نه طالبان را میخواهد و نی طبقه حاکمه یی را که بعد از کنفرانس بن تاکنون سکان قدرت را در افغانستان بدست دارد. آنها از هر دو نفرت دارند.

در شرایط کنونی ، الترناتیف سوم یا نیروی سوم عبارت است از بقایای پارچه پارچه شده حزب سابق دموکراتیک خلق افغانستان در داخل و خارج افغانستان . این نیرو ها ی پراگنده که خوشبختانه دارای سازمانهای کوچک میباشند میتوانند صرف برای شکست ارتجاع با هم در انتخابات دست بدست هم بدهند و تنها برای انتخابات با هم متحد شوند .

در انتخابات برای بدست آوردن بیشتر از پنجاه فیصد آرا ء در تمام کشور ها اگر کاندید های خوب وجود نداشته باشند ، احزاب سیاسی بین بد و بد تر مرز بندی میکنند و به مقصد شکست دادن بد تر ، همراه بد ، یکجا و متحد میشوند. این روش در اکثر کشور ها در جریان انتخابات معمول است.


بعد از چندین بار تاخیر ، بالا خره انتخابات ولسی جرگه و شوری های ولسوالی ها ، بتاریخ ۱۶ سرطان یا حد اکثر یکماه با تاخیر در جریان ماه اسد ، دایر خواهند شد . طبقه حاکمه افغانستان ، در خواب غفلت فرورفته است. آنها تصور می کنند که مردم افغانستان و ناتو را تا ابد فریب داده میروند . آنها دو مطلب مهم ذیل را در نظر نمی گیرند :

اول - اینکه رئیس جمهور جدید امریکا تحمل و حوصله به تاخیر افتادن انتخابات افغانستان را تا ابد ندارد .

دوم - اینکه رئیس جمهور جدید امریکا ، و شرایط کنونی امریکا تحمل تقلب را در انتخابات افغانستان ندارند.

ارگانهای امنیتی و استخباراتی امریکا خوب میفهمند که در تمام انتخابات افغانستان از کنفرانس بن تا کنون تقلب صورت گرفته بود . بعد از انتخابات جنجالی سال ۲۰۱۶ امریکا ، نه دموکرات ها و نه جمهوری خواه ها آرزوی دست بازی و تقلب در انتخابات افغانستان را دارند.

نیروهای ترقیخواه در موقف استثنایی و مناسب قرار دارند زیرا :

۱ - مدت بسیار اندک برای تدویر انتخابات باقی مانده است . انتخابات ششماه بعد دایر میشود و نیرو های دست راستی این دفعه هیچ آمادگی برای سهمگیری فعال در انتخابات ندارند.

۲- نیرو های دست راستی مربوط به رییس جمهور و مخا لفین آن در جمعیت اسلامی غرق در بحران و کشمکش های داخلی خود اند. اکتریت مردم افغانستان از حکومت هاییکه بعد از کنفرانس بن در افغانستان در اریکه قدرت قرار گرفته اند نفرت وانزجار دارند. مردم افغانستان بخصوص جوانان در جستجوی یک الترناتیف دیگر اند .

اگر نیرو های ترقیخواه ، صرف نظر از اختلافات داخلی ، تنها برای انتخابات یک کمیته مشترک را ایجاد کنند و بین هم تمام محلات انتخابات را در سراسر افغانستان تقسیم کنند بگونه ایکه ، در هر جا از کاندید های واحد حمایه کنند ، چانس آنرا دارند که در پارلمان آینده یک فراکسیون نیرومند ترقیخواه را ایجاد کنند ، هیچ قانون ، در پارلمان آینده، بدون رای آنها ، به تصویب رسیده نخواهد توانست .

در انتخابات آینده ولسی جرگه ، اگر نیرو های ترقیخواه در همه شهر ها کاندید داشته باشند ،اکثریت جوانان ، زنان ، کار گران و دهقانان باسواد به آنها رای خواهند داد بخصوص در مناطق تحت نفوذ جنبش اسلامی جنرال عبدالرشید دوستم ، معاون اول رئیس جمهور ، سید منصور نادری و بخش هایی از بقایای حزب وحدت و جریان افغان ملت از دولت کنونی ناراض اند به کاندید های طرفدار اشرف غنی و داکتر عبدالله رای نخواهند داد بلکه به کاندیدان ترقیخواه رای خواهند داد.

اگر نیرو های ترقیخواه فعالانه وارد کامپاین انتخابات شوند ، نیرو های طرفدار عطا محمد نور در سمت شمال و نیرو های جوان طرفدار جمعیت اسلامی در هرات با کاندیدان ترقیخواه بر علیه کاندیدان اشرف غنی و داکتر عبدالله ، دست اتحاد بطرف یکدیگر دراز خواهند کرد.شعور پسران ودختران جوان هرات بسیار در سطح بالا قرار دارد. نیرو های ترقیخواه در هرات متحدین بالقوه نیرومند در بین نسل جوان دارند.

در ولایات ننگرهار ، پکتیا ، قندهار و هیلمند کاندیدان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار کاندیدان مورد حمایه دولت پوشالی را شکست خواهند داد . حضور فعال حزب اسلامی در انتخابات ، روند انتخابات آینده ، کنترول و نظارت انتخابات را به تناسب انتخابات گذشته ، بکلی تغیر خواهد داد . حزب اسلامی در تمام قلمرو افغانستان در مقابل کاندیدان دولت ، کاندیدان حزب را معرفی خواهد کرد .
درشهر کابل ، اگر کاندید های واحد ترقیخواه مانند ببرک کارمل و دوکتور اناهیتا خانه به خانه و کوچه به کوچه بین مردم فعالیت کنند و در تلویزیون ها حضور فعال داشته باشند ، چندین کرسی ولسی جرگه را از کاندید های مربوط به طرفداران دولت خواهند ربود.1SADA یکصدا

TOLO طلوع نیوز

BAKHTAR NEWS AGENCY آژانس خبری باختر

PAJHWAK آژانس خبرى پژواک

AVA PRESS خبرگزاری صدای افغان آوا

WAKHT گزارش گران بدون مرز

KOKCHA PRESS آژانس خبری کوکچه

ROZ NEWS آژانس خبر رسانی روز

GMIC مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

BOKHDI NREWS خبرگزاری بخدی

AFGHAN IRCA خبرگزاری افغان ایرکا

SUBOOT NEWS آژانس خبری ثبوت

RAWNAQ NEWS آژانس اطلاعاتی رونق

AFGHAN NEWS AGENCY افغان خبری آژانس

اخبار افغانستان - بی بی سی پشتو

اخبار افغانستان - بی بی سی دری

اخبار افغانستان - رادیو آزادی پشتو

اخبار افغانستان - رادیو آزادی دری

اخبار افغانستان - صدای امریکا پشتو

اخبار افغانستان - صدای امریکا دری

Aljazeera TV , 24 Hours Live in English

Russia Today in English

Press TV Global News
CNN TV 24 Hours Live

ITN TV 24 Hours

تازه ترین اخبار اقتصادی جهان
اخبار روزمره مارکیت های جهان توسط سی ان ان

The Price of Gold - نرخ طلاء


World Currencies - نرخ امروز اسعار خارجی


قیمت های جهانی مواد نفتی خام


ترجمۀ جمله ،از انگلیسی به فارسی
ترجمۀ جمله ،از فارسی به انگلیسی

ABYZ News Links


 
Home> Asia> South Cental Asia> Afghanistan
 
Media Type
BC-Broadcast
IN-Internet
MG-Magazine
NP-Newspaper
PA-Press Agency
Media Focus
BU-Business
GI-General Interest
GO-Government
Language
ARA-Arabic
DAR-Dari
ENG-English
FAS-Persian
PUS-Pushto
RUS-Russian
URD-Urdu
UZB-Uzbek
 
 

Afghanistan Newspapers and News Media

 

Nationwide News Media

 

Broadcast

Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
1 TV
1 TV
1 TV
Ariana
Ariana
Ariana
Azadi Radio
Azadi Radio
BBC
BBC
Deutsche Welle
Deutsche Welle
IRIB
IRIB
Negaah TV
Noor TV
Radio Free Europe Radio Liberty
Radio Killid
Radio Killid
Radio Killid
Rah E Farda
RTA
RTA
Salam Watandar
Shamshad
Tamadon
Tolo
Tolo News
Tolo News
Tolo News
VOA
VOA
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
BC
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
DAR
ENG
PUS
DAR
ENG
PUS
DAR
PUS
DAR
PUS
DAR
PUS
DAR
PUS
DAR
DAR
ENG
DAR
ENG
PUS
DAR
DAR
ENG
DAR
PUS
DAR
DAR
DAR
ENG
PUS
DAR
PUS
TV
TV
TV
TV
TV
TV
Radio
Radio
Radio
Radio
Radio
Radio
Radio
Radio
TV
TV
Radio
Radio
Radio
Radio
Radio TV
Radio TV Also PUS
Radio TV
Radio Also PUS
TV
TV
TV Also PUS
TV
TV
TV
Radio
Radio
 

Internet

Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
1 Sada
1 Sada
1 Sada
Afgha
Afgha News
Afgha News
Afghan Online Press
Afghan Paper
Afghan Review
Afghan Sabawoon
Afghanistan
Afghanistan
Afghanistan Analysts Network
Afghanistan News
Afghanistan News Center
Afghanistan Sun
Afghanistan Today
Ansar Press
Ansar Press
Ariana Net
Ariaye
Benawa
Dawat Media
E Ariana
Farsi
Farsi
Graan Afghanistan
Haqiqat
Jawedan
Khabar Afghan
Larawbar
Markazi Press
Markazi Press
Markazi Press
Markazi Press
Markazi Press
Mashal
Mehwar
My Afghan News
Payam e Aftab
Rohi
Sayah Online
Taand
Taand
Tol Afghan
Toorabora
UN News Centre
Voice of Jihad
Voice of Jihad
Voice of Jihad
Voice of Jihad
Voice of Jihad
Wadsam
Wadsam
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
BU
BU
DAR
ENG
PUS
ENG
DAR
ENG
ENG
DAR
ENG
PUS
ENG
RUS
ENG
ENG
ENG
ENG
ENG
DAR
ENG
DAR
DAR
PUS
ENG
ENG
DAR
PUS
PUS
DAR
DAR
DAR
PUS
DAR
ENG
PUS
RUS
UZB
DAR
PUS
ENG
DAR
PUS
DAR
ENG
PUS
PUS
PUS
ENG
ARA
DAR
ENG
PUS
URD
DAR
ENG


Also DAR
Also PUS
Also PUS
 

Magazines

Nationwide
Nationwide
Afghan Zarisa
Afghan Zarisa
MG
MG
GI
GI
DAR
ENG
 
 

Newspapers

Nationwide Afghanistan NP GI DAR Also PUS
 

Press Agencies

Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Nationwide
Afghan IRCA
Afghan Islamic Press
Afghan Islamic Press
Afghan Voice Agency
Afghan Voice Agency
Afghan Voice Agency
Bakhtar News
Bakhtar News
Bakhtar News
Bokhdi News Agency
Bokhdi News Agency
Fars News Agency
GMIC
GMIC
GMIC
Jomhor News
Jomhor News
Kabul Press
Kabul Press
Khaama Press
Khaama Press
Khaama Press
Kokcha International
Middle East News Agency
Middle East News Agency
Middle East News Agency
Middle East News Agency
Pajhwok
Pajhwok
Pajhwok
Reuters
Roushd Agency
Wakht News Agency
Wakht News Agency
Wakht News Agency
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GO
GO
GO
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
DAR
ENG
PUS
DAR
ENG
PUS
DAR
ENG
PUS
DAR
ENG
DAR
DAR
ENG
PUS
DAR
PUS
DAR
ENG
DAR
ENG
PUS
DAR
ARA
DAR
ENG
PUS
DAR
ENG
PUS
ENG
DAR
DAR
ENG
PUS
 
 

Local News Media

 

Balkh Province

Mazar i Sharif Yadgar Afghan IN GI DAR  
 

Herat Province

Herat
Herat
Herat
Herat Online
Herat Paper
Kohandazh
IN
IN
IN
GI
GI
GI
DAR
DAR
DAR
 
 

Kabul Province

Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Kabul
Afghanistan
Afghanistan Express
Afghanistan Times
Ansar
Arman e Mili
Cheragh
Cheragh
Daily Outlook Afghanistan
Eqtedar Melli
Etilaat Roz
Hasht e Sobh
Kabul Times
Mandegar
Open Society
Weesa
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
GI
DAR
ENG
ENG
ENG
DAR
DAR
ENG
ENG
DAR
DAR
DAR
DAR
DAR
DAR
PUS


Also DAR
 

Kandahar Province

Kandahar
Kandahar
Kandahar
Kandahar
Hewad
Hewad
Kandahar Radio Television
Tatobay
BC
BC
BC
NP
GI
GI
GI
GI
DAR
PUS
PUS
PUS
Radio TV
Radio TV
Radio TV
 

Nangarhar Province

Jalalabad Sharq BC GI PUS Radio TV
 
 
Copyright 2000-2017 ABYZ Web Links Inc.
Afghanistan Newspapers and News Media

CONTACT US


.....