Afghanistan News Search Engine - جستجو گر اخبار افغانستان

 


تازه ترین اخبار افغانستان ، بصورت عینی و بیطرفانه

شما میتوانید هر روز ، سیر و سیاحت کهکشان بیکران انترنت را از همین درگاه کوچک خودتان اخبار افغانستان آغاز کنید

Start your research everyday from here . Search in any language and get fresh search results in your language.
Multi-language search and more preferences..................Translation.............Image search

Most Popular Search Engines


تازه ترین اخبار ومقاله ها در مورد افغانستان به انگلیسی ، آ لمانی ، فرانسوی وروسی

Afghanistan Updated News

Afghanistan Nachrichten

Nouvelles d'Afghanistan

Афганистан новостиقابل توجه کشور های خارجی که افغانستان نیمه مستعمره را از خارج رهبری میکنند

ضرورت تعدیل هر چه زود تر قانون اساسی
توسط لویه جرگه عنعنوی

اگر قانون اساسی بخاطر خلا ها و نواقص آن یا به علت عدم مطابقت شماری از احکام آن با شرایط کنونی ، دست وپا گیر شده باشد ، عوض عدم رعایت دها حکم قانون اساسی ، بهتر نخواهد بود که صرف یک بار و تنها در یک مورد ، قانون اساسی را نقض کرد.فقط یک دفعه نه دها و صدها دفعه . تنها یک دفعه ، بدون رعایت قانون اساسی ، لویه جرگه عنعنوی را بصورت اضطراری بمنظور تعدیل قانون اساسی دایر کرد و تمام خلا ها ، کمبود ها و نواقص قانون اساسی را اصلاح نمود و آنرا با شرایط نوین و مطالبات و ایجابات تازه حکومت وحدت ملی ، همنوا ساخت . مطابق عنعنات افغانستان ، هر نوع لویه جرگه ، بالا تر از قانون اساسی قرار دارد.
امکان دارد شمارش مجدد آرا ء چندین ماه ، حتی مدت یک سال دوام کند . این حرف شوخی نیست . واقعآ امکان دارد شمارش مجدد آرا ء بعد از چندین ماه تکمیل شود و مورد اعتراض مجدد قرار گیرد . شمارش ثالث آغاز شود و آن هم چندین ماه دوام کند. اما این بار نتایج آن مورد قبول طرف دیگر قرار نگیرد .
میتوان درین مدت انتظار طولانی و فرسایشی ، لویه جرگه را دایر و قانون اساسی را تعدیل کرد . یا آمادگی های لازم را هم اکنون دولت حامد کرزی بگیرد و لویه جرگه را دعوت کند تا فردای روز انتقال قدرت به رئیس جمهور نو، لویه جرگه دایر شود .به این ترتیب ، حکومت وحدت ملی نو میتواند از روز های نخستین ، مطابق احکام قانون اساسی تعدیل شده فعالیت کند.
دولت حامد کرزی میتواند هم اکنون ، کمیسیون تعدیل قانون اساسی را توسط فرمان رئیس جمهور ایجاد کند تا طرح تعدیلات را تا آن زمان آماده بسازند .

آن دو بودند ، چو گرم زد و خورد
دزد سوم ، خر شانرا ، زد و برد


چون بعد از اعلان نتایج انتخابات ، در حکومت آینده وحدت ملی ، یکی رئیس جمهور و دیگری صدر اعظم نیرومند خواهند شد . بنا برین هر دوطرف ، برنده خواهند بود ، آیا نمیتوان افغانستان را ازین حالت بحرانی و انتظار طولانی بقرار ذیل ، نجات داد؟


انتخاب شهردار با شیر یا خط
شورای اجرایی

رئیس اجرایی یا رئیس شورای اجرایی

این نوع نهاد دولتی یا ارگان رهبری کننده ، در قانون اساسی افغانستان وجود ندارد. این یک کاپی است از قوانین اساسی کشور های سابق بلاک شرق و جمهوریت های آسیایی اتحاد شوروی سابق ، که بنام کمیته اجرائیه شورای وزیران ، یاد میشد. چنین نهاد دولتی ، در قانون اساسی ما و جود ندارد.
یگانه راه حل قانونی اینست که برای مدت دوسال ، تا تعدیل قانون اساسی افغانستان و احیای مجدد مقام صدارت، در سیستم حقوقی افغانستان ، به یکی از وزرای کابینه آینده ، عنوان وزیر ارشد یا وزیر اعظم داده شود و رئیس جمهور یک بخش صلاحیت های خود را مطابق احکام قانون ، به این وزیر تفویض کند ، منجمله ریاست جلسات کابینه و این وزارت مهم در حکومت وحدت ملی ، برای مدت دو سال ، به شخصی سپرده شود که بعد از ختم شمارش مجدد آراء مقام دوم را کسب میکند.

مقام عالی حامد کرزی ، بعد از انتقال قدرت به رئیس جمهور آینده و تعدیل عاجل قانون اساسی توسط لویه جرگه اضطراری
رئیس جبهه فراگیر وحدت ملی

رئیس جمهور و وزیر اعظم حکومت وحدت ملی افغانستان

صلاح مملکت خویش ، خسروان داننداستفاده از تجارب دیگران

Election Recount Procedures
Election Recount Rules of Procedure India


چند سوال جاندار

اگردر جریان سالیکه در افغانستان انتخابات ریاست جمهوری صورت میگیرد ، همزمان قطعات نظامی ناتو هم خارج میشوند ، مسئولیت متوجه کیست ؟

آیا رئیس جمهور افغانستان شخصی خواهد شد که واقعآ مردم افغانستان می خواهند یا حکومت امریکا ؟

در یک کشوری که اختلافات قومی بعد از سال ۱۹۹۲ ، از خارج دامن زده شده است و مردم سخت در گیر اختلافات قومی شده اند ، فرهنگ و تجربه انتخابات امریکایی را ندارند ، چرا رئیس جمهوربه سیستم امریکایی انتصاب میشود اما نامش را میگذارند ، انتخابات ، آیا بهتر نبود ، بی سر و صدا ، بدون تحریک جنگ داخلی و تضعیف دولت ، در لویه جرگه هر کی را امریکا میخواست به حیث رئیس جمهور ، تعیین کنند ؟ آیا اینرا امریکایی ها و انگلیس ها نمی فهمند ؟

اگر قانون اساسی نواقص و خلا های جدی دارد مسئولش کیست ؟ متن اولی این قانون اساسی به کدام لسان و در کجا تسوید شده بود ؟

اگر سیستم انتخابات افغانستان بسیار خلاء ها و نواقص دارد ، مسئول واقعی کیست . ما خو تجربه این نوع انتخابات را نداشتیم ، کی ها برای ما این نوع سیستم جنجالی را در افغانستانی که درحال جنگ است ، ساختند ؟

اصلا طالبان را کی بوجود آورده است ؟

چرا ملا عمر و سایر رهبران درجه اول طالبان ، توسط طیاره های بدون پیلوت درون هدف قرار داده نمی شوند. آیا آنها نیرومند تر از صدام حسین و معمر القذافی اند؟

چرا هنگامیکه طالبان تقریبآ بکلی ضعیف شده بودند ، موسی قلعه را به آنها تسلیم کردند و آنها را احیای مجدد کردند ؟

همین اکنون قبل از خروج کامل نیرو های مسلح ناتو ازین کشور ، کی طالبان را تقویه نموده میرود ؟

اگر افغانستان ، بعد از خروج کامل نیرو های مسلح ناتو از افغانستان بدون قوای هوایی تنها گذاشته میشود ، مسئول کیست ؟ و دها سوال دیگر.

صد سال بعد در کتابهای تاریخ نوشته خواهد شد که درین منطقه کشوری وجود داشت که نامش افغانستان بود.مردم این کشور سا لها مصروف جنگ بودند و یکدیگر را میکشتند. جالب اینست که رهبران هر دو طرف جنگ ، دستنگرو مزدوران غرب بودند.یک الترناتیف قانونی در رفع چالش های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان
محمد همایون سرخابی - لندن


اخبار تازه افغانستان ، توسط آژانس های خبری افغانی

1SADA یکصدا

Khabar Afghan خبرگزاری خبرافغان

TOLO طلوع نیوز

BAKHTAR NEWS AGENCY آژانس خبری باختر

PAJHWAK آژانس خبرى پژواک

AVA PRESS خبرگزاری صدای افغان آوا

WAKHT سایت خبری وخت

KOKCHA PRESS آژانس خبری کوکچه

GMIC مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

BOKHDI NREWS خبرگزاری بخدی

AFGHAN IRCA خبرگزاری افغان ایرکا

KHAAMA PRESS خبرگزاری خامه

KILLID PRESS گروپ خبرگزاری کلید

AFGHAN NEWS AGENCY افغان خبری آژانس

اخبار افغانستان - صدای امریکا

اخبار افغانستان - بی بی سی پشتو

اخبار افغانستان - بی بی سی دری

اخبار افغانستان - رادیو آزادی پشتو

اخبار افغانستان - رادیو آزادی دری

اخبار افغانستان - صدای امریکا / آشنا پشتو

اخبار افغانستان - صدای امریکا / آشنا دری

صدای روسیه پشتو

صدای روسیه دری


Aljazeera TV , 24 Hours Live in English

RT, TV Live

Russia Today in English

Press TV Global News
CNN TV 24 Hours

ITN TV 24 Hours

تازه ترین اخبار اقتصادی جهان
اخبار روزمره مارکیت های جهان توسط سی ان ان
نرخ طلاء
نرخ تبادلوی دالر،یورو،ین و پوندسترلینگ
قیمت های جهانی مواد نفتی خام


ترجمۀ جمله ،از انگلیسی به فارسی
ترجمۀ جمله ،از فارسی به انگلیسی

مجموعه آثار دانشمند و نویسنده توانا عالم افتخار 

تلویزیون های افغانی بصورت مستقیم و زنده


Broadcast live streaming video on Ustream

Contact us :
mohsalim@gmail.com