Afghanistan News Search Engine - جستجو گر اخبار افغانستان

 

تازه ترین اخبار افغانستان ، بصورت عینی و بیطرفانه

شما میتوانید هر روز ، سیر و سیاحت کهکشان بیکران انترنت را از همین درگاه کوچک خودتان اخبار افغانستان آغاز کنید

YahooMost Popular Search Engines


تازه ترین اخبار ومقاله ها در مورد افغانستان به انگلیسی ، آ لمانی ، فرانسوی وروسی

Afghanistan Updated News

Afghanistan Nachrichten

Nouvelles d'Afghanistan

Афганистан новости

فشار آمریکا برای امضای توافقنامه
مطابق حکم فقره دوم مادهء شصت و یکم قانون اساسی افغانستان ، وظیفه رئیس جمهور ، دراول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد

روز ها، ساعت ها و دقایق باقیمانده ریاست جمهوری محترم حامد کرزی

دور ان ریاست جمهوری حامد کرزی ، چند هفته بعد به پایان میرسد. اوتا اخیر در مورد امضای موافقتنامه پایگاه های نظامی خارجی در افغانستان ، قهرمانانه مقاومت کرد و این موافقتنامه ننگین و ضد منافع ملی افغانستان را امضاء نکرد. امروز برخی از روشنفکران اورا به دلیل امضاء نکردن این توافقنامه ، ملامت و سرزنش میکنند اما تاریخ و نسل های آینده درین مورد قضاوت عادلانه خواهند کرد

یک نمونه فورمه نتایج رای
که نشان میدهد در مجموع رای دو کاندید ، دست بازی صورت گرفته است

یک نمونه فورمه نتایج رای را که از ناحیه دهم شهر کابل است ما برای شما انتخاب کرده ایم و در پایان این صفحه به نشر رسانیده ایم . جالب است. این فورمه از مرکز رایگیر ی مسجد وزیر اکبر خان است ، این فورمه را ما از جمله فورمه هاییکه در سایت کمیسیون انتخابات وجود دارد بطور نمونه خدمت تان تقدیم میکنیم. تبصره های ما درمورد این فورمه ، در آینده نزدیک درین صفحه به نشر خواهد رسید


درسهای دور اول ، برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری
شمارش آراء در هر مرکز رایگیری در اخیر روز انتخابات و اعلان نتایج انتخابات تمام افغانستان فردای روز انتخابات

این تصورکه ازبین هشت کاندید متشکل از شخصیت های با وزنه و وذینفوذ افغانستان ، در دور اول یکی به تنهایی ،بیشتر از پنجاه درصد آراء را بدست می آورد و هفت کاندید دیگر ، هر یک بطور اوسط کمتر از پنج فیصد را حاصل میکنند ، بکلی غیر منطقی و غیر قابل باور است که عقل سلیم چنین استدلال طفلانه را قبول نمی کند . بنا برین از اولین روز اعلان لیست کاندیدان ، معلوم بود که بین شخصیت های مهم که هر یک طرفداران زیاد بین مردم افغانستان دارند ، احتمال تدویر دور دوم بیشتر از ۹۹ درصد است.
آرامش و ثبات سیاسی در افغانستان ایجاب میکند که ، در انتخابات دور دوم که بصورت اجتناب نا پذیر صورت خواهد گرفت باید ، صندوق رای در هر یک از مراکز رای گیری، در اخیر روز انتخابات در همان مرکز رای گیری در حضور هیئت های نظارتی و نمایندگان دو کاندید پیشتا ز، شمارش شوند . به این منظور صندوق رای نباید از آن اطاق رایگیری همان مرکز خارج شود . صندوق الی ختم شمارش آراء به هیچ دلیل ، از تحت نظر نمایندگان دو کاندید پیشتاز، دور ساخته نشود .در پایان شمارش آراء در زیر یک فورمه مخصوص ، نمایندگان هر دو کاندید امضاء کنند و نتیجه توسط ایمیل به مرکز فرستاده شود. فردای آنروز کمیسیون انتخابات ، میتواند نتایج دور دوم تمام افغانستان را بدون اعمال نفوذ دیگران ، اعلان کند.
بمنظور عملی شدن این طرزالعمل منطقی ، که در اکثر کشور های جهان معمول است ، رییس جمهور میتواند درجریان روز های آینده ، توسط یک فرمان رییس جمهور ، طرز شمارش آرای دور دوم را آنگونه که در بالا شرح شده است ، تنظیم نموده ، قوانین و مقررات ذیربط راتعدیل نماید. به ترتیبی که در پایان فرمان ر ییس جمهور یک ماده به مضمون ذیل اضافه شود :

تمام مفردات قوانین و مقررات که با احکام این فرمان در تضاد باشند ، بی اعتبار شمرده میشوند .

حامد کرزی ، رییس جمهور افغانستان


جرم نابخشودنی
اعتراض شش نامزد ریاست جمهوری از اعلام نتایج مقدماتی انتخابات

در اعلامیه گفته شده است: ̎انتظار می رفت بعد از آشکار شدن تقلب گسترده و شکایات کاندیدان و ارایه اسناد تقلب٬ کمیسیون انتخابات آرای نا پاک را از آرای پاک جدا نموده آنگاه اقدام به اعلام نتیجه انتخابات می نمود.̎ این شش نامزد هشدار دادند که عواقب عدم رسیدگی به شکایات و تقلب به دوش کمیسیون انتخابات خواهد بود.
نامزدان معترض می گویند دلایل و اسناد شان را مبنی بر نپذیرفتن نتایج ده درصد آرای انتخابات به زودی در کنفرانس خبری ارایه خواهند کرد.


محاکمه و مجازات رییس کمیسیون« مستقل » انتخابات

به این سه فورمه شمارش آراء به دقت بنگرید. هر سه از مرکز بامیان میباشند.


۱ - چرا در مرکز بامیان ، گل آغا شیرزی به این اندازه محبوب قلوب است ؟
۲ - اگر واقعآ مردم بامیان عاشق گل آغا شیرزی استند . دربین سه مرکز رای گیری که هر سه از همدیگر فاصله زیاد ندارند ، چرا در فورمه سوم ، رای گل آغا شیرزی صفر است. کمیسیون مستقل انتخابات کدامیک را دست بازی کرده است ؟ . به احتمال قوی هر سه فورمه تقلبی میباشند. به طرز نگارش به دقت ببینید . هر سه فورمه توسط یکنفر خانه پری شده ، دروغگو ، حافظه ندارد.
چرا کمیسیون انتخابات بصورت مصنوعی رای گل آقا شیرزی را زیاد ساخته است ؟ . به این دلیل که به او هدایت داده شده است رای تیم زلمی رسول و خانم سرابی را دزدی کنند. اما چون تعداد رای دهندگان آن مرکز معلوم است ، باید آن رای های دزدی شده را به یک کاندید دیگر بدهند. این کارمند کمیسیون مستقل انتخابات مثلآ اشرف غنی احمد زی را نیز مستحق نمی بیند بنا برین رای های دزدی شده را به گل آقا شیرزی میدهد که هیچ چانس ندارد و هیچ خطری را به کاندید مورد نظر، متوجه نمیتواند بسازد.
هزاران فورمه تقلبی به همین شکل وجود دارند. مسئولین این تقلب ها مستوجب محاکمه و مجازات شدید ، میباشند.همچنان در سنجش فیصدی آرای تقلبی ، به هر مقیاس که کمیسون مستقل انتخابات تعداد آرای یک یا دو کاندید را بصورت مصنوعی متورم بسازد ، مجبور خواهد شد از را ی کاندید های دیگر بدزدد و به کاندید مورد نظر خود حساب کند. بنابرین به هر اندازه که کمیسیون حجم آرای یک کاندید را چاق تر بسازد ، هیچ چاره دیگر ندارد ، مگر اینکه حجم رای کاندیدهای محترم دیگر را لاغر و لاغر تر بسازد ، در غیر آن فیصدی کل ، از عدد صد تجاوز میکند.
رییس کمیسیون مستقل انتخابات بخاطر این جرم نا بخشودنی ، درآینده مورد محاکمه قرار گرفته و شدیدآ مجازات خواهد شد.


نامه سرگشاده
به جناب گلرحمن قاضی و سایر اعضای گرانقدر کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی

جلالتماب گرامی جناب گلرحمن قاضی و سایر اعضای گرانقدر کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی !

از فضای سیاسی کنونی افغانستان چنین استنباط میگردد که شاید در جریان روز ها و هفته های آینده ، بین دو دور انتخابات ریاست جمهوری ، بعضی از شخصیت های سیاسی یا ارگانهای دولتی ، اجراات خلاف احکام قانون اساسی را انجام دهند.
شما صلاحیت آنرا دارید که این اجراات را به صلاحیت خود مغایر قانون اساسی اعلان کنید و جلو بحران سیاسی را در افغانستان بگیرید. بنا برین آمادگی داشته باشید که خبرنگاران داخلی و خارجی را دعوت کنید و در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی مهم ، اجراات خلاف قانون اساسی را باطل اعلان کنید . قانون اساسی مافوق همه ارگانها و رهبران قرار دارد و شما ممثل قانون اساسی میباشید.
کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی ، نیرومند ترین مقام دولتی افغانستان است . شما این نیرومندی کمیسیون و مقام والای قانون اساسی را در عمل به مردم افغانستان و جهان ثابت بسازید.


اعلامیه مطبوعاتی کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی افغانستان در رابطه به تدویر انتخابات ریاست جمهوری و شورا­های ولایتی

مطابق ماده(۱۵۶) قانون اساسی، کمیسیون انتخابات وظیفه و مسؤلیت قانونی و تاریخی دارد تا در جهت احقاق حق سیاسی ملت رنج دیده افغانستان طبق پاراگراف اول ماده سی وسوم قانون اساسی که چنین مشعر است:« اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می­باشند...»، مسؤلیت خویش را ایفا نماید اصول پیش­بینی شده در انتخابات را قویاً رعایت و حمایت نماید. خوشبختانه درین مورد پاراگراف اول ماده(۶۱) قانون اساسی مشخصات انتخابات عادلانه و استفاده ازین حق را برای هموطنان گرامی چنین تصریح نموده است: « رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فیصد آرای رأی دهنده گان از طریق رأی گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می­گردد...»
کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی نیز، با حفظ بیطرفی کامل، وظیفه خود میداند تا در چارچوب قانون اساسی و در محتوای آن، در موقع لازم از پروسه انتخابات نظارت نموده، بخاطر ادای این مسؤلیت مهم تاریخی و تحقق اراده آزاد مردم در تعیین رئیس جمهوری آینده کشور، به هیچ کس اجازه نخواهد داد که این اصل زنده گی اجتماعی و سیاسی مردم افغانستان را فدای منافع و اغراض شخصی خود سازند. احیاناً اگر موارد نقض قانون اساسی به مشاهده برسد، این کمیسیون طبق حکم فقره(۲) ماده هشتم قانون اختصاصی خویش موضوع را نظارت ومستند­سازی نموده. در صورت ضرورت بالوسیلۀ مقام مربوطه خواهان تعقیب عدلی و قضایی قضیه خواهد شد.

مکن بر زیردستان ستم
که دستی است بالای دست تو هم


یک سوال از داکتر عبدالله عبدالله

شماخوشبینانه تصور میکنید که بیش از پنجاه فیصد آرا رای دهندگان را در دور اول انتخابات بدست آورده اید. داکتر زلمی رسول و داکتر اشرف غنی احمدزی نیز همینگونه به نفع خود خوشبینانه فکر میکنند که هریک در دور اول بیش از پنجاه فیصد آرا رای دهندگان را بدست آورده اند. هنگامیکه کمیسیون انتخابات نتایج رسمی را اعلان میکند ، هر یک از شما سه کاندید ، بیشتر از ۲۵ فیصد آراء را بدست نیاورده اید.یکی تان ۲۳ فیصد ، دومی ، ۲۲ در صد و سومی ۲۱ فیصد رای مردم را بدست آورده اید. ۳۴ فیصد باقیمانده را پنج کاندید دیگر کسب نموده اند و این بسیار قرین به حقیقت است.
شما هر سه شخصیت محترم عصبانی می شوید. پادشاه عربستان سعودی ازین فرصت استفاده میکند و برای رییس جمهور ساختن عبدالرب رسول سیاف که با کسب ده درصد آرای عامه ، مقام چهارم را بدست آورده است ، به شما سه کاندید پیشتاز ده ، ده میلیون دالر بخشش وعده میکند که اگر شما سه کاندید پیشتاز از صحنه کنار بروید تا سیاف صاحب بدون تدویر دور دوم ، مقام ریاست جمهوری را کسب کند.
سپس بعد از دریافت اسناد مالکیت ده میلون دالر ، شما هریک به بهانه های مختلف از جریان دور دوم کناره گیری میکنید. یکی شما به بهانه تقلبات وسیع که در انتخابات دور اول صورت گرفته ، دومی به بهانه مریضی قلبی که درین اواخر عاید حال او گردیده است و سومی به این بهانه که به فامیل و اولاد های خود بیشتر رسیدگی کند.شما هرسه کاندید پیشتاز کناره گیری خود را در سه کنفرانس مطبوعاتی اعلان میکنید.
جناب عالیقدر محترم داکتر صاحب عبدالله ، آ یا در چنین حالت ، کمیسیون مستقل انتخابات میتواند ، محترم عبدالرب رسول سیاف را بدون بدست آوردن بیشتراز پنجاه فیصد آرای مردم به حیث برنده انتخابات ورییس جمهور آینده افغانستان اعلان کند ؟ اگر شما سه کاندید پیشتاز ، پاسخ این سوال را گفته نمی توانید ، چگونه افغانستان را در ین شرایط دشوار و بحرانی ، رهبری خواهید کرد؟

معامله گری را قانون اساسی اجازه نمی دهد
بدست آوردن اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرای رأی دهند گان حتمی است

فقره اول مادهء شصت و یکم قانون اساسی حکم میکند که :

رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرای رأی دهند گان از طریق رأی گیری آزاد ، عمومی ، سری ومستقیم انتخاب میگردد.

لطفآ خوب ، دقت کنید بیش از پنجاه فی صد آرای رأی دهند گان . فلسفه ضرورت دور دوم در اصل اکثریت مطلق یا بدست آوردن بیشتر ازپنجاه فی صد مضمر است . یعنی در سیستم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ، رییس جمهور با اکثریت نسبی انتخاب شده نمی تواند، بنا برین چون یک کاندید در دور اول اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرای رأی دهند گان را بدست آورده نمی تواند ، دور دوم دایر میشود تا بیشتر از پنجاه فی صدآرارا بدست آرد . منطق رویارویی دو نفر در دور دوم هم درهمین اصل اکثریت بیش از پنجاه فی صد نهفته است . یعنی اگر کاندیدان باز هم مانند دور اول بیشتر از دو نفر باشند باز هم امکان دارد یک کاندید بیش از پنجاه فی صد آرا را بدست آورده نتواند . باآنچه گفته آمدیم سه نتیجه ذیل بدست می آید.

اول - اصل اکثریت مطلق ، معامله گری بین نفر اول و دوم را ناممکن میسازد . از دونفری که در اخیر باقی می مانند ، یکی حتمآ بیش از پنجاه فی صد آرای رأی دهند گان را باید بدست آورد. به این ترتیب کناره گیری یک کاندید به نفع کاندید دیگر ، اصل اکثریت مطلق یعنی اکثریت بیش از پنجاه فی صد را ازبین برده نمی تواند. نفری که بصورت نسبی بیشترین آراء را حاصل نموده ولی این بیشترین آراء کمتر از پنجاه در صد است ، به حیث رییس جمهور انتخاب شده نمی تواند .

دوم - شخصی که از نظر رای مردم در موقف سوم قرار میگیرد ، بصورت اتوماتیک خلای معامله گر را پر میکند. به این معنی که در صورت وفات ، مریضی صعب العلاج ، کناره گیری یا به هر دلیل دیگری که یکی از دو کاندید اول یا دوم از صحنه انتخابات خارج شود ، کاندیدی که در موقف سوم قرار دارد بصورت اتوماتیک در مقام دوم قرار میگیرد و جای کاندید غایب را پر میکند. درین حالت ، انتخابات باید بین نفر اول و نفر سوم که جانشین نفر دوم میشود ، صورت بگیرد.

سوم - هرگاه بین دور اول و دوم انتخابات ، تمام کاندید ها به دلایل مختلف از جریان انتخابات خارج شوند ،کاندید واحد ، بدون تدویر انتخابات رییس جمهور شده نمی تواند. بطور مثال ،اگر خدا نا خواسته از جمله نه کاندیدی که در دور اول شرکت کرده اند ، هشت نفر فوت کنند. مثلا اگر امسال تمام هشت کاندید به دلایل گونه گون ، از صحنه انتخابات غایب شوند به استثنای مثلآ داود سلطان زوی . درین صورت ، داود سلطان زوی نمیتواند بدون آنکه دور دوم انتخابات را بگذراند و بدون بدست آوردن اکثریت بیش از پنجاه فی صد ، رییس جمهور شده نمی تواند.
در یک حالت بسیار غیر عادی دیگر ، اگر بعد از دور اول انتخابات هشت کاندید ، در اثر تهدید یا تطمیع هر یک به نوبت به نفع یک شخصیت نیرومند، کناره گیری کنند ، این یگانه کاندید باقیمانده بدون انتخابات دوره دوم و بدون بدست آوردن اکثریت بیش از پنجاه فی صد رییس جمهور شده نمی تواند. در چنین حالت انتخابات برای یکنفر باید تدویر یابد . امکان دارد شصت فیصد مردم به او رای مخالف بدهند. مثلآ اگر فردا همه به نفع گل آقا شیرزی به نوبت کناره گیری کنند، او بدون بدست آوردن اکثریت بیش از پنجاه فی صد آرای رأی دهند گان ، به مقام ریاست جمهوری تکیه زده نمی تواند.

مطالب متذکره فوق در تما م کشور های جهان که انتخابات ریاست جمهوری از طریق رأی گیری آزاد ، عمومی ، سری ومستقیم صورت میگیرد همین گونه است.

بطور مثال اصل یکصد و هفدهم قانون اساسی ایران ، چنین حکم میکند:

- رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان ، انتخاب می شود، ولی هرگاه در دور نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دورنخست آرای بیشتری داشته اند شرکت می کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آرای بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه ، دو نفر که در دوره نخست بیش از دیگران رأی داشته اندبرای انتخاب مجدد معرفی می شوند.

ویا ماده هفتم قانون اساسی فرانسه و ترجمه آن به انگلیسی :

ARTICLE 7.
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

ARTICLE 7.
The President of the Republic shall be elected by an absolute majority of votes cast. If such a majority is not obtained on the first ballot, a second ballot shall take place on the fourteenth day thereafter. Only the two candidates polling the greatest number of votes in the first ballot, after any withdrawal of better placed candidates, may stand in the second ballot.

ارادتمند شما ، سلیم مجاز


نتایج دور ششم نظر سنجی ما در مورد
فروختن رای مردم

این نظر سنجی در ماه دسامبر سال ۲۰۱۳ درین سایت و در همین صفحه به نشر رسیده بود


کاربران سایت اخبار افغانستان در مقابل سوال ذیل: کدامیک از کاندید های ذیل اگر در مقام دوم قرار بگیرد ، در بدل چند میلیون دالر به نفع شخصی که درموقف اول قرار دارد از کاندیداتوری خود کناره گیری خواهد کرد:

عبدالله عبدالله ۲۳.۲۱ در صد.
گل آقا شیرزی و عبدالرحیم وردک هریک یازده درصد
عبدالرب رسول سیاف ۸.۶۳ در صد.
اشرف‌غنی احمدزی ۷.۱۴ در صد.
هدایت امین ارسلا ۶.۲۵ در صد.
باقی کاندیدان هریک کمتر از پنج فیصد رای را بدست آوردند.

برندگان این نظر سنجی ، سردار محمد نادرنعیم ، زلمی رسول و قیوم کرزی میباشند که رای بسیار اندک بدست آوردند.

اگر باز هم این دفعه داکتر عبدالله در موقف دوم قرار بگیرد ، سپس تقلب یا مطلب دیگری را بهانه قرار دهد و به نفع کاندیدیکه در موقف اول قرار دارد اما رای بیشتر از پنجاه فیصد را بدست نیاورده است ، کناره گیری کند، بصورت اتوماتیک کاندیدیکه در مقام سوم قرار دارد در موقف دوم قرار میگیرد و انتخابات دور دوم بین شخصیکه در موقف اول قرار دارد و شخصیکه در موقف سوم قرار داشت دایر میشود.
حالا مردم هوشیار شده اند. دور دوم انتخابات حتمی شده است. اگر قرار باشد که قانون اساسی تخطی شود ، آسان ترین تخطی اینست که ، یک لویه جرگه فرمایشی را دایر کنند نخست ، چگونگی انتخاب رییس جمهور را تعدیل نمایند و سپس توسط با لا نمودن دستان اعضای لویه جرگه ، رییس جمهور دلخواه خود را انتخاب کنند.


نقش حکم یا کینگ میکر

بعد از باطل اعلان کردن صد ها هزار رای تقلبی و بعداز اعلان نتایخ نهایی رسمی ، به احتمال قوی زلمی رسول با بدست آوردن بیش از ۳۵ در صد آرا در موقف اول قرار خواهد گرفت. درین حالت اگر در دور اول انتخابات ، اشرف غنی احمد زی ، یا عبدالله عبدالله در موقف سوم قرار بگیرد حیثیت حکم یا کینگ میکر را حاصل خواهد نمود. به این معنی که به هر کاندیدی که او و طرفدارانش را ی بدهند ، همان شخص چانس بیشتر پیدا میکند که در دور دوم بیشتر از پنجاه فیصد آرا را بدست آورد و به حیث رییس جمهور انتخاب شود.بنابرین شخصیکه در موقف سوم قرار میگیرد میتواند تمام شرایط خود را به کاندیدی که رای میدهد بقبولاند .شخص سوم یک شخص مهم و واجب الاحترام خواهد بود


مثلث نیرومند
ضامن دموکراسی و قانون اساسی

زلمی رسول ، اشرف غنی احمد زی و عبدالله عبدالله ، هر سه کاندید در داخل دولت افغانستان و درمقیاس بین المللی طرفداران نیرومند دارند . این مثلث نیرومند ، جلو هر نوع سازش و معامله گری را میگیرد.در انتخابات پنج سال قبل ، داکتر عبدالله ، سازش کرد و از صحنه خارج شد و بدون رعایت قانون اساسی ، رییس جمهور بدون بدست آوردن بیش از پنجاه در صد رای ، توسط اعلامیه لودین خاین به حیث رییس جمهور اعلان شد .شخصیت سیاسی که در مقام سوم قرار داشت محترم رمضان بشر دوست بود حقش تلف شد اما چون نیرومند نبود ، قصه اش مفت شد. اینبار شخصیتی که در مقام سوم قرار خواهد گرفت ، هر کی باشد بقدر کافی نیرومند خواهد بود و مانع معامله گری و تخطی از قانون اساسی خواهد گردید بنابرین تدویر دور دوم انتخابات مطلقآ حتمی است باید مسئولین امور آمادگی های لازم را اتخاذ کنند.


اطلاعیه کمیسیون مستقل انتخابات در مورد نتائج انتخابات

منتشر شده سه شنبه, 08 آوریل 2014

هر نوع نتایج انتخابات که از جانب هر وب سایت غیر رسمي، فسبوک و یاهم منبع خبرې اعلان می گردد درست نیست و قابل قبول نمی باشد. تا حال هیچ فیصدي نتایج در دفتر مرکزي کمیسیون مستقل انتخابات طی مراحل نگردیده است


وبسایت کمیسیون مستقل انتخابات در فیس بوک


وبسایت رسمي کمیسیون مستقل انتخابات


روز ها، ساعت ها و دقایق باقیمانده ریاست جمهوری محترم حامد کرزی

پیشگیری از خلای قدرت ، بعد از اول ماه جوزای امسال

داکتر محمد سلیم مجاز

منشی کمیته تسوید قانون اساسی سال 1987 ، عضو سابق شورای قانون اساسی افغانستان ، معاون اسبق انجمن حقوق دانان افغانستان و معین سابق وزارت عدلیه افغانستان

مطابق حکم فقره دوم مادهء شصت و یکم قانون اساسی افغانستان ، وظیفه رئیس جمهور ، دراول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد .

بنابرین اگر در دور اول انتخابات ،هیچ کاندید نتواند ، بیشتر از پنجاه فیصد آراء را بدست آورد ، بمنظور جلوگیری از ایجاد خلای قدرت در افغانستان ،لازمست تدابیر ذیل اتخاذ گردند:
اول - ریاست جمهوری بصورت عاجل یک کمیته مطالعاتی مشترک ، متشکل از اعضای کمیسون مستقل نظارت بر قانون اساسی، ستره محکمه،وزارت عدلیه و فاکولته حقوق پو هنتون کابل را ایجادنماید تا آنها یک رای حل حقوقی را به رییس جمهور پیشنهاد کنند.
دوم - کمسیون مستقل ا نتخابات، کار ضربتی را سازمان دهی نماید تا نتایج دور اول انتخابات را در مدت کمتر از یک هفته اعلان کند و تاریخ تدویر انتخابات دور دوم دو هفته بعد از آن اعلان شود. بعد از انتخابات دور دوم نیز نتایج انتخابات در ظرف مدت کمتر از یک هفته اعلان شود.

اگر تدابیر فوق ، این خلای عمده و نقیصه مهم قانون اساسی را حل نموده نتوانند یگانه راه حل منطقی اینستکه : در فقره سوم مادهء یکصدو شصت ویکم قانون اساسی حکم ذیل و جود دارد که برای دوره انتقال تنظیم شده است:

رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان تازمانیکه رئیس جمهور منتخب به کار آغاز کند اجرای وظیفه می نماید

کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی با مراجعه به قوانین اساسی گذشته افغانستان و قوانین اساسی کشور های دیگر ، استدلال کند که در تمام کشور ها ی جهان ، در مدت زمان بین انتخابات ، تازمانیکه رئیس جمهور منتخب به کار آغاز کند،رییس جمهور سابق اجرای وظیفه می نماید. این یک اصل جهانشمول است ، بنابرین چنین تفسیر کند که حکم فقره سوم مادهء یکصدو شصت ویکم قانون اساسی ، در شرایط کنونی نیز قابل تطبیق بوده و محترم حامد کرزی تازمانیکه رئیس جمهور منتخب به کار آغاز کند اجرای وظیفه می نماید.


فقره سوم ماده شصت و یکم قانون اساسی افغانستان

هرگاه دردور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فیصد ارا را بدست آورد، انتخابات برای دور دوم درظرف دوهفته ازتاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار می گردد و دراین دور تنها دونفر ازکاندیدانی که بیشترین ارا را دردور اول بدست آورده اند ، شرکت می نمایند.
دردور دوم انتخابات، کاندیدای که اکثریت آرا را کسب کند، رئیس جمهور شناخته می شود.


ایجاد کمیته های دفاع از تیم زلمی رسول

زلمی رسول یگانه کاندید مقام ریاست جمهوری است که پشتون ها ، تاجک ها ، هزاره ها ،ازبیک ها و ترکمن ها و همه اقوام افغانستان بدون تبعیض قومی و قبیلوی ، برای تیم او رای خواهند داد.
به تیم زلمی رسول زنان و جوانان بیشتر رای خواهند داد.
اگر تمام نیرو های طرفدار زلمی رسول اعم از نیروهای راست ، چپ و نیروهای میانه رو که از اکثریت خاموش نمایندگی میکنند سر از امروز دست بدست هم بدهند و توسط ایجاد کمیته های دفاع از تیم زلمی رسول ، در محلات زیست ، در سراسر افغانستان ، مردم راتجهیز کنند تا در روز انتخابات دسته دسته به حوزه ها و مراکز رای دهی بروند و به زلمی رسول رای بدهند، زلمی رسول در دور اول انتخابات بیشتر از پنجاه فیصد آرا را بدست خواهد آورد و در دور اول انتخاب خواهد شد.There Are Three Things That Matter In Afghanistan Today.
Political Stability, Stability and Stability.


اثرات انتخابات ریاست جمهوری ، بالای ثبات سیاسی افغانستان

ثبات سیاسی در افغانستان ومنطقه ،ایجاب میکند که امسال ، همزمان با خروج قطعات نظامی اجنبی از افغانستان ، بحران داخلی در افغانستان ، ایجاد نشود . در اکثر کشور های در حال انکشاف که تجربه غنی در امر انتخابات ندارند ، انتخابات به عامل ایجاد بحران ها و جنگ های داخلی تبدیل میگردد. ما باید بسیار احتیاط کنیم که ما هر یک ، توسط انتخاب عجولانه و احساساتی ، در افغانستان ثبات سیاسی شکنند را برهم نزنیم.
من شاید طرفدار داکتر عبدالله باشم . برادرم شاید از داکتر اشرف غنی احمد زی طرفداری کند .ما تمام اعضای فامیل ، امسال سلیقه های شخصی خود را بخاطر ثبات سیاسی افغانستان ، کنار میگذاریم و به کاندیدی رای میدهیم که با انتخاب شدن او بصورت نسبی ثبات سیاسی افغانستا ن برهم نخواهد خورد.
زلمی رسول ، یگانه کاندیدی است که با انتخاب شدن او به دلایل مختلف و زیاد، اختلافات داخلی در افغانستان دامن زده نخواهند شد ، بنابرین ما باید ، سلیقه و آرزوی شخصی خود را ، قربان منافع ملی کنیم و به زلمی رسول رای بدهیم .آسیا یک پیکر آب و گل است ---- ملت افغان در آن پیکر دل است
از فساد او فساد آسیا ------ در گشاد او گشاد آسیا
اخبار تازه افغانستان ، توسط آژانس های خبری افغانی

1SADA یکصدا

Khabar Afghan خبرگزاری خبرافغان

TOLO طلوع نیوز

BAKHTAR NEWS AGENCY آژانس خبری باختر

PAJHWAK آژانس خبرى پژواک

AVA PRESS خبرگزاری صدای افغان آوا

WAKHT سایت خبری وخت

KOKCHA PRESS آژانس خبری کوکچه

GMIC مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

BOKHDI NREWS خبرگزاری بخدی

AFGHAN IRCA خبرگزاری افغان ایرکا

KHAAMA PRESS خبرگزاری خامه

KILLID PRESS گروپ خبرگزاری کلید

AFGHAN NEWS AGENCY افغان خبری آژانس

اخبار افغانستان - صدای امریکا

اخبار افغانستان - بی بی سی پشتو

اخبار افغانستان - بی بی سی دری

اخبار افغانستان - رادیو آزادی پشتو

اخبار افغانستان - رادیو آزادی دری

اخبار افغانستان - صدای امریکا / آشنا پشتو

اخبار افغانستان - صدای امریکا / آشنا دری

صدای روسیه پشتو

صدای روسیه دری


Aljazeera TV , 24 Hours Live in English

RT, TV Live

Russia Today in English

Press TV Global News
CNN TV 24 Hours

ITN TV 24 Hours

تازه ترین اخبار اقتصادی جهان
اخبار روزمره مارکیت های جهان توسط سی ان ان
نرخ طلاء
نرخ تبادلوی دالر،یورو،ین و پوندسترلینگ
قیمت های جهانی مواد نفتی خام


ترجمۀ جمله ،از انگلیسی به فارسی
ترجمۀ جمله ،از فارسی به انگلیسی

مجموعه آثار دانشمند و نویسنده توانا عالم افتخار
Contact us :
mohsalim@gmail.com