AFGHANISTAN NEWS
اخبار افغانستان

Afghanistan , Afghanistan News, Afghanistan news, Afghanistannews,اخبار افغانستان , د افغانستان خبرونه 


تازه ترین اخبار افغانستان ، بصورت عینی و بیطرفانه


Start your research everyday from here . Search in any language and get fresh search results in your language.
Multi-language search and more preferences..................Translation.............Image searchMost Popular Search Engines

تازه ترین اخبار ومقاله ها در مورد افغانستان به انگلیسی ، آ لمانی ، فرانسوی وروسی

Afghanistan Nachrichten
به آلمانی

Afghanistan News
به انگلیسی

Nouvelles d'Afghanistan
به فرانسوی

Афганистан новости
به روسی


تازه ترین اخبار و گزارش ها در باره افغانستان


President Donald Trump slams Pakistan


Fox News Sunday with Chris Wallace 11/18/18 EXCLUSIVE TRUMP INTERVIEWمذاکرات شفایی بدون آجنده و یک متن تحریری نتیجه مطلوب نمی دهد

در جریان هفته های آینده مذاکرات مستقیم بین نمایندگان دولت افغانستان ونمایندگان طالبان آغاز خواهد شد. تجارب گذشته بیانگر آنند که افغانها در مذاکرات شفایی و بدون آجنده به نتیجه نمی رسند، از طرف دیگر نه نمایندگان دولت افغانستان و نه نمایندگان طالبان صلاحیت واقعی اتخاذ تصامیم قاطع و نهایی را خواهند داشت . بنا برین دلایل لازمست هم نمایندگان دولت افغانستان وهم نمایندگان طالبان قبل از آغاز مذاکرات شفایی طرح های تامین صلح خود را بصورت تحریری به یکدیگر بفرستند . بسیار مفید خواهد بود تا هر دو طرف طرح های خواسته های خود را که بصورت تحریری تهیه میکنند ، بمنظور آگاهی مردم افغانستان ، در رسانه های گروهی نیز به نشر بسپارند.طوفان قبل از آرامش


ما آرامش قبل از طوفان زیاد شنیده ایم اما طوفان قبل از آرامش را نشنیده بودیم .

در جریان ماه های آینده ، طالبان آتش بس یکساله را با دولت افغانستان قبول خواهند کرد. یکی از شرایط آتش بس طویل المدت اینست که نیروهای متخاصم در هر قلمروی که تسلط دارند دران قلمرو سلاح خود را به زمین بگذارند و یک قدم جلوتر بمنظور اشغال سرزمین بیشتر نروند .

عامل اساسی جنگ های شدید در مناطق مرکزی افغانستان اینست که طالبان با هدایت آی اس آی تصمیم گرفته اند تا قبل از اعلان آتش بس یکساله ، بالای مناطق بیشتر افغانستان تسلط حاصل کنند تا بعد از اعلان آتش بس دران مناطق باقی بمانند.

اینست معمای طوفان قبل از آرامش در مناطق مرکزی افغانستان .
چند سوال در مورد انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان

آیا انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان ، مانند انتخابات ولسی جرگه با بی نظمی و تقلب صورت خواهد گرفت یا نی ؟

در چند فیصد قلمرو افغانستان این انتخابات برگزار خواهد شد ؟

چند کاندید با هم به رقابت خواهند پرداخت ؟ سه ، چهار و یا بیشتراز آن ؟

اگر کاندید هازیاد باشند رای تقسیم نخواهد شد که در نتجه هیچیک در دور اول بیشتر از پنجاه فیصد آرا ء را بدست آورده نتواند . در چنین حالت دور دوم انتخابات حتمی نخواهد شد ؟

نتایج هر دوره انتخابات بعد از چند ماه اعلان خواهد شد ؟

مصارف هنگفت این دو دوره انتخابات را کی خواهد پرداخت ؟ دولت توانایی پرداخت آنرا دارد ؟

آیا انتخابات دو دوره یی ریاست جمهوری آینده افغانستان خصلت قومی پیدا نخواهد کرد ؟

هرکی در دور اول و یا در دوم انتخابات برنده اعلان شود ، طرف مقابل نتایج انتخابات را قبول خواهد کرد ؟ در افغانستانی که تمام انتخابات های گذشته اش مملو از تقلب بوده ، فرهنگ قبولی شکست در انتخابات وجود دارد ؟

آیا اعلان نتایج انتخابات بعد از چندین ماه ، سر آغاز یک جنگ داخلی دیگر در بین طبقه حاکمه افغانستان نخواهد بود ؟

آیا رهبرافغانستان یک شخصیت مستقل است یا دست نشانده ؟

اگر رئیس جمهور افغانستان دست نشانده است و در آینده نزدیک باز هم دست نشانده خواهد بود . این نمایش مضحک انتخابات که وطن ما را بطرف یک جنگ داخلی دیگر سوق خواهد داد برای چیست ؟
طرز انتخاب رئیس جمهور در قوانین اساسی سابق افغانستان

ماده هفتاد ششم قانون اساسی سال 1976 ، دوران مرحوم سردار محمد داود .

(( رئیس جمهور پس از نامزد شدن از طرف حزب از طریق لویه جرگه با اکثریت دو ثلث آرا ء اعضاء برای مدت شش سال انتخاب میگردد.))

ماده هفتاد و دوم قانون اساسی سال 1987 ‎، دوران مرحوم داکتر نجیب الله .

(( رئیس جمهور به اکثریت آرای اعضای لویه جرگه برای مدت هفت سال انتخاب میشود. یک شخص نمی تواند بیش از دو بار به حیث رئیس جمهورانتخاب شود.))

___________________________________________________

هردو قانون اساسی ، مطابق شرایط افغانستان ، طرز انتخاب آرام ، کم مصرف و بی سر و صدا راتنظیم نموده بودند که تشنج زا و بحران آفرین نبودند و جامعه افغانستان را بعد از اعلان نتایج انتخابات ، بطرف خانه جنگی تحریک نمی کردند.
گزینه سوم

گزینه اول ـ انتخابات ریاست جمهوری باید در تاریخ تعیین شده یعنی در اخیر ماه حمل دایر شود.

گزینه دوم ـ انتخابات ریاست جمهوری باید به تعویق انداخته شود و بمنظور تامین صلح یک دوره انتقالی آغاز شود که در حکومت انتقالی طالبان هم سهم گرفته بتوانند.

گزینه سوم ـ انتخابات ریاست جمهوری در اخیر ماه حمل صورت بگیرد اما به سبک امریکایی نی بلکه به سبک افغانی توسط لویه جرگه عنعنوی افغانستان ، یک شخصیت مورد قبول همگان به حیث رییس جمهور در لویه جرگه انتخاب شود. تعدیلات لازم در قانون اساسی کنونی وارد گردد تا راه را برای سهمگیری قانونی طالبان در مقامات دولتی هموار کند. بعدا زین تعدیلات در مورد چگونگی سهمگیری طالبان و سایر نیروهای مخالف دولت در یک دولت با پایه های وسیع در لوی جرگه تصامیم مقتضی قا نونی اتخاذ شوند.


Hariharan's best songs


مجموعه اخبار افغانستان در ایستگاه خبری یکصدا


مجموعه اخبار افغانستان در بازتاب نیوز


TOLO طلوع نیوز


BAKHTAR NEWS AGENCY آژانس خبری باختر


PAJHWAK آژانس خبرى پژواک


AVA PRESS خبرگزاری صدای افغان آوا


WAKHT گزارش گران بدون مرز


KOKCHA PRESS آژانس خبری کوکچه


ROZ NEWS آژانس خبر رسانی روز


GMIC مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت


BOKHDI NREWS خبرگزاری بخدی


AFGHAN IRCA خبرگزاری افغان ایرکا


SUBOOT NEWS آژانس خبری ثبوت


RAWNAQ NEWS آژانس اطلاعاتی رونق


ASIA NEWS خبرگزاری آسیا


AFGHAN NEWS AGENCY افغان خبری آژانس


اخبار افغانستان - بی بی سی پشتو


اخبار افغانستان - بی بی سی دری


اخبار افغانستان - رادیو آزادی پشتو


اخبار افغانستان - رادیو آزادی دری


اخبار افغانستان - صدای امریکا پشتو


اخبار افغانستان - صدای امریکا دری


Aljazeera TV , 24 Hours Live in English

Russia Today in English

Press TV Global News
CNN TV 24 Hours Live

ITN TV 24 Hours

تازه ترین اخبار اقتصادی جهان
اخبار روزمره مارکیت های جهان توسط سی ان ان

The Price of Gold - نرخ طلاء


World Currencies - نرخ امروز اسعار خارجی


قیمت های جهانی مواد نفتی خام


ترجمۀ جمله ،از انگلیسی به فارسی
ترجمۀ جمله ،از فارسی به انگلیسیCONTACT US


.....