Afghanistan News Search Engine - جستجو گر اخبار افغانستان

 

تازه ترین اخبار افغانستان ، بصورت عینی و بیطرفانه

شما میتوانید هر روز ، سیر و سیاحت کهکشان بیکران انترنت را از همین درگاه کوچک خودتان اخبار افغانستان آغاز کنید

YahooMost Popular Search Engines


تازه ترین اخبار ومقاله ها در مورد افغانستان به انگلیسی ، آ لمانی ، فرانسوی وروسی

Afghanistan Updated News

Afghanistan Nachrichten

Nouvelles d'Afghanistan

Афганистан новостиدور فاینل انتخابات

نقش تعین کننده شش کاندید ی که رای کمتر دریافت کرده اند ، دردور فاینل انتخابات

در دور دوم انتخابات ، از بین دو کاندید ی که دردور فاینل ، ارتقا ء میکنند ، شاید یکی از ین دو شخصیت ، یک یا دو فیصد بیشتر از شخصیت دیگر را بدست آورد و به حیث رییس جمهور انتخاب شود ، بنابرین کاندید هاییکه که یک یا دو در صد آراء را در دور اول بدست آورده اند ، میتوانند از طرفداران خود خواهش کنند تا به کدامیک رای دهند و همین یک یا دو فیصد میتواند نقش تعیین کننده داشته باشد. بنابرین لازمست هر کاندید ، هر یک از آرای خود را در سراسر افغانستان شمارش کند.
از برکت دموکراسی انترنتی ، در سایت کمیسیون انتخابات تمام فورمه های شمارش آراء Scan اسکن شده و کاپی آنرا میتوان بدست آورد. ما از تمام شش کاندید گرامی که رای کمتر بدست آورده و به دور فاینل بالا نمی روند خواهش میکنیم که هر کدام ، یک کمیته را توظیف کنند تااین کمیته ، با استفاده از سایت کمیسیون انتخابات ، مجموع رای که به هریک آنها داده شده است در سراسر افغانستان ، شمارش نمایند و مجموع رای خود را با مجموع رای که کمیسیون انتخابات اعلان خواهد کرد مقایسه کنند. این به نفع دمدکراسی است.
برای دیدن Scan عکس های فورمه های شمارش شده آرای تمام کاندیدان و در تمام افغانستان ، بالا ی همین جملاتی که اکنون مطالعه میکنید، کلیک کنید.


اگر انتخابات به دور دوم برود، امریکا از آن حمایت میکند


قابل توجه کسانیکه کمیسیون مستقل انتخابات را از عقب پرده رهبری میکنند
فقره سوم ماده شصت و یکم قانون اساسی افغانستان

هرگاه دردور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فیصد ارا را بدست آورد، انتخابات برای دور دوم درظرف دوهفته ازتاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار می گردد و دراین دور تنها دونفر ازکاندیدانی که بیشترین ارا را دردور اول بدست آورده اند ، شرکت می نمایند.
دردور دوم انتخابات، کاندیدای که اکثریت آرا را کسب کند، رئیس جمهور شناخته می شود.اعلامیه مطبوعاتی کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی افغانستان در رابطه به تدویر انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی

مطابق ماده(۱۵۶) قانون اساسی، کمیسیون انتخابات وظیفه و مسؤلیت قانونی و تاریخی دارد تا در جهت احقاق حق سیاسی ملت رنج دیده افغانستان طبق پاراگراف اول ماده سی وسوم قانون اساسی که چنین مشعر است: اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا میباشند...، مسؤلیت خویش را ایفا نماید اصول پیشبینی شده در انتخابات را قویاً رعایت و حمایت نماید. خوشبختانه درین مورد پاراگراف اول ماده(۶۱) قانون اساسی مشخصات انتخابات عادلانه و استفاده ازین حق را برای هموطنان گرامی چنین تصریح نموده است: رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فیصد آرای رأی دهنده گان از طریق رأی گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب میگردد...
کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی نیز، با حفظ بیطرفی کامل، وظیفه خود میداند تا در چارچوب قانون اساسی و در محتوای آن، در موقع لازم از پروسه انتخابات نظارت نموده، بخاطر ادای این مسؤلیت مهم تاریخی و تحقق اراده آزاد مردم در تعیین رئیس جمهوری آینده کشور، به هیچ کس اجازه نخواهد داد که این اصل زنده گی اجتماعی و سیاسی مردم افغانستان را فدای منافع و اغراض شخصی خود سازند. احیاناً اگر موارد نقض قانون اساسی به مشاهده برسد، این کمیسیون طبق حکم فقره(۲) ماده هشتم قانون اختصاصی خویش موضوع را نظارت ومستندسازی نموده. در صورت ضرورت بالوسیلۀ مقام مربوطه خواهان تعقیب عدلی و قضایی قضیه خواهد شد.


مطابق حکم فقره دوم مادهء شصت و یکم قانون اساسی افغانستان ، وظیفه رئیس جمهور ، دراول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد


روز ها، ساعت ها و دقایق باقیمانده ریاست جمهوری محترم حامد کرزی

دور ان ریاست جمهوری حامد کرزی ، چند هفته بعد به پایان میرسد. هر رهبر کار های مثبت و منفی را انجام میدهد . نسل های آینده درمورد اجراات خوب حامد کرزی ، قضاوت عادلانه خواهند کرداخبار تازه افغانستان ، توسط آژانس های خبری افغانی

1SADA یکصدا

Khabar Afghan خبرگزاری خبرافغان

TOLO طلوع نیوز

BAKHTAR NEWS AGENCY آژانس خبری باختر

PAJHWAK آژانس خبرى پژواک

AVA PRESS خبرگزاری صدای افغان آوا

WAKHT سایت خبری وخت

KOKCHA PRESS آژانس خبری کوکچه

GMIC مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

BOKHDI NREWS خبرگزاری بخدی

AFGHAN IRCA خبرگزاری افغان ایرکا

KHAAMA PRESS خبرگزاری خامه

KILLID PRESS گروپ خبرگزاری کلید

AFGHAN NEWS AGENCY افغان خبری آژانس

اخبار افغانستان - صدای امریکا

اخبار افغانستان - بی بی سی پشتو

اخبار افغانستان - بی بی سی دری

اخبار افغانستان - رادیو آزادی پشتو

اخبار افغانستان - رادیو آزادی دری

اخبار افغانستان - صدای امریکا / آشنا پشتو

اخبار افغانستان - صدای امریکا / آشنا دری

صدای روسیه پشتو

صدای روسیه دری


Aljazeera TV , 24 Hours Live in English

RT, TV Live

Russia Today in English

Press TV Global News
CNN TV 24 Hours

ITN TV 24 Hours

تازه ترین اخبار اقتصادی جهان
اخبار روزمره مارکیت های جهان توسط سی ان ان
نرخ طلاء
نرخ تبادلوی دالر،یورو،ین و پوندسترلینگ
قیمت های جهانی مواد نفتی خام


ترجمۀ جمله ،از انگلیسی به فارسی
ترجمۀ جمله ،از فارسی به انگلیسی

مجموعه آثار دانشمند و نویسنده توانا عالم افتخار
Contact us :
mohsalim@gmail.com


 

به این سه فورمه شمارش آراء به دقت بنگرید. هر سه از مرکز بامیان میباشند.


۱ - چرا در مرکز بامیان ، گل آغا شیرزی به این اندازه محبوب است ؟
۲ - اگر واقعآ مردم بامیان عاشق گل آغا شیرزی استند . دربین سه مرکز رای گیری که هر سه از همدیگر فاصله زیاد ندارند ، چرا در فورمه سوم ، رای گل آغا شیرزی صفر است. کمیسیون مستقل انتخابات کدامیک را دست بازی کرده است ؟ . به احتمال قوی هر سه فورمه تقلبی میباشند. به طرز نگارش به دقت ببینید . هر سه فورمه توسط یکنفر خانه پری شده ، دروغگو ، حافظه ندارد.
چرا کمیسیون انتخابات بصورت مصنوعی رای گل آقا شیرزی را زیاد ساخته است ؟ . به این دلیل که به او هدایت داده شده است رای تیم زلمی رسول و خانم سرابی را دزدی کنند. اما چون تعداد رای دهندگان آن مرکز معلوم است ، باید آن رای های دزدی شده را به یک کاندید دیگر بدهند. این کارمند کمیسیون مستقل انتخابات مثلآ اشرف غنی احمد زی را نیز مستحق نمی بیند بنا برین رای های دزدی شده را به گل آقا شیرزی میدهد که هیچ چانس ندارد و هیچ خطری را به کاندید مورد نظر، متوجه نمیتواند بسازد.
هزاران فورمه تقلبی به همین شکل وجود دارند. مسئولین این تقلب ها مستوجب محاکمه و مجازات شدید ، میباشند.

برای دریافت تمام فورمه های شمارش آرای انتخابات و در صورت ضرورت به مقصد مطالعه وتحقیق این فورمه ها ، بالای همین جمله کلیک کنید