Afghanistan News Search Engine - جستجو گر اخبار افغانستان

 


تازه ترین اخبار افغانستان ، بصورت عینی و بیطرفانه

شما میتوانید هر روز ، سیر و سیاحت کهکشان بیکران انترنت را از همین درگاه کوچک خودتان اخبار افغانستان آغاز کنید

Start your research everyday from here . Search in any language and get fresh search results in your language.
Multi-language search and more preferences..................Translation.............Image search

Most Popular Search Engines

تازه ترین اخبار ومقاله ها در مورد افغانستان به انگلیسی ، آ لمانی ، فرانسوی وروسی

Afghanistan News

Afghanistan Nachrichten

Nouvelles d'Afghanistan

Афганистан новостиنامه دوستانه به محترم سرور دانش

جناب محترم سرور دانش ، من به شما و از طریق شما به تمام حقوق دانان گرانقدر که به مقامات رهبری دولت افغانستان ، مشوره حقوقی میدهند ، این نامه سرگشاده را به شکل چند سوال طرح میکنم :

ما وشما میفهمیم که تدویر لویه جرگه قانون اساسی قبل از تدویر انتخابات ولسی جرگه و انتخابات شوری های ولسوالی ها‌‌‌ ناممکن است . آیا سازماندهی تدویرانتخابات ولسی جرگه ، بررسی شکایات بعد از انتخابات و اعلان نتایج نهایی انتخابات وعلاوتآ تدویر انتخابات شوری های ولسوالی ها‌‌‌ ، اعلان نتایج این انتخابات و بالاخره آمادگی برای تدویر لویه جرگه ، در طی مدتیکه وعده داده شده است ، امکان پذیر است ؟
چرا برخی از مقامات رهبری لازم نمی دانند که لویه جرگه سنتی و عنعنوی دایر شود ؟
در چنین حالت مدت دوسال که برای تدویرلویه جرگه و تعدیل قانون اساسی وعده داده شده است ، به سرعت سپری شده میرود ، شما به مقامات رهبری ، چه راه حل حقوقی دیگر را پیشنهاد می کنید تا آنها به وعده های خود به مردم افغانستان عمل کرده بتوانند و در ظرف دوسال بعد از انتخابات ریاست جمهوری ، قانون اساسی را تعدیل کنند ، مقا م صدارت را در سیستم سیاسی افغانستان دوباره ایجادکنند و به قوای ثلاثه دولت دوباره قانونیت و مشروعیت دهند ؟

معنی مفردات ماده شصت و چهارم قانون اساسی چیست که حکم میکند : رئیس جمهور می تواند در موضوعات مهم ملی سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید ؟

آیا معنی مراجعه به آرای عمومی مردم افغانستان ، رفرا ندوم نیست ؟

آیا میتوان قانون اساسی را توسط رفراندوم تعدیل نمود یا یک طرح بکلی نوین قانون اساسی را به رای عمومی مردم گذاشت و از مردم مطالبه کرد تا توسط رای موافق یا مخالف ، در مجموع به طرح نوین قانون اساسی ، رای موافق یا مخالف بدهند ؟

آیا در گذشته در سایر کشور ها طرح قانون اساسی به رفرا ندوم گذاشته شده است یا نی ؟

آیا در افغانستان کنونی میتوان یک طرح نوین قانون اساسی را به رفراندوم گذاشت ؟

آیا تدویر رفراندوم آسان تر و ساده تر از تدویر انتخابات ولسی جرگه و انتخابات شوری های ولسوالی ها وسپس تدویر لویه جرگه بمنظور تعدیل قانون اساسی نیست ؟

آیا تدویر رفراندوم ، اکثر مشکلات حقوقی دولت را حل نمی کند و به آن ارگانها ی دولتی و رهبران که مشروعیت ندارند و مخالف احکام قانون اساسی فعالیت میکنند ، مشروعیت اعطا نمی کند ؟

با عرض حرمت بی پایان

دکتور محمد سلیم مجاز
تحصیل یافته فرانسه ، که در گذشته وظایف ذیل را به عهده داشت:

استاد فاکولته حقوق ، معین وزارت عدلیه ، منشی کمیته تحریر کمیسیون تسوید قانون اساسی ، معاون انجمن حقوق دانان افغانستان ، عضو شورای قانون اساسی و معاون کمیسیون دفاع و عدل کمیته مرکزی ح د خ ا که وظیفه رهبری و نظارت از اجراات تمام ارگانهای عالی حفظ و حراست حقوق افغانستان را برای مدت سه سال در دوره دموکراسی مرحوم داکتر نجیب الله به عهده داشت .


رفراندوم همه‌ پرسی قانون اساسی در سایر کشور ها


Adoption of Constitution by Referendum
مدارس مذهبی در پاکستان و افغانستان

نابودی داعش و طالبان، توسط کشتن انسان ها ی تاریک اندیش ، نا ممکن است . جای هر انسانی را که ما میکشیم ، یک یا چند انسان انتقام جوی دیگر پر میکنند که با نفرت بیشتر علیه ما سلاح بدست میگیرند و میجنگند .
بهترین و موثر ترین طریق مبارزه علیه داعش و طالبان ، تدریس علم ، دانش و روشنگری اطفال و نوجوانان است.
مدارس مذهبی برای طالبان و داعش ، جنگجویان تاریک اندیش تربیه میکنند . عوض قتل انسانهای تاریک اندیش ، باید این مدارس را در پاکستان و افغانستان ، مسدود کرد.


We are ready to accept Taliban as part of Government
Dr. Abdullah Abdullahتقدیم به هموطنان هنر شناس


اگر به زبان اردو بلدیت دارید . به شعر این نغمه زیبا نیز دقت کنید


مسئولیت بزرگ مشاورین حقوقی رئیس جمهور و رئیس اجرایی

مشاورین حقوقی رئیس جمهور و رئیس اجرایی نباید به رهبران مشوره دهند که آنها میتوانند مخالف احکام قانون عمل کنند. اعمال خلاف قانون ، جامعه افغانستان را بطرف بی قانونی و هرج و مرج سوق میدهند. دولت برای هر مشکل حقوقی ، باید راه حل قانونی جستجو کندمادهء شصت وسوم قانون اساسی

رئیس جمهور قبل از تصدی وظیفه، مطابق به طرزالعمل خاص که توسط قانون تنظیم می گردد، حلف آتی را بجا می آورد:

بسم الله الرحمن الرحیم

" به نام خداوند بزرگ ج سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و ازآن حمایت کنم قانون اساسی وسایر قوانین را رعایت واز تطبیق آن مواظبت نمایم. ازاستقلال حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان حراست و حقوق ومنافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتیبانی ملت ، مساعی خود را درراه سعادت وترقی مردم افغانستان بکار برم."


با و جود سوگند فوق ، رئیس جمهور ، معاونان رئیس جمهور و رئیس اجرایی ، بصورت منظم و پی هم قانون اساسی را نقض میکنند . آنها میتوانند عوض نقض احکام قانون اساسی ، احکام غیر عملی قانون اساسی را تعدیل کنند ولی آنها توانایی تعدیل قانون اساسی را ندارند


چرا دولت افغانستان ، توانایی تعدیل قانون اساسی را ندارد ؟

قانون اساسی افغانستان خلا ها ،کمبود ها و نواقص بیشمار دارد. در تمام کشور های جهان ، خلا ها ،کمبود ها و نواقص قانون اساسی و سایر قوانین کشور خود را ، اصلاح و تعدیل میکنند پس چرا دولت افغانستان چنین نمی کند ؟ ، چرا دولت افغانستان توانایی تعدیل قانون اساسی را ندارد ؟ به دو دلیل :

اول - اینکه در خود قانون اساسی ، تعدیل ساده و عملی تسجیل نشده و قانون اساسی حالات استثنایی تعدیل را پیشبینی نکرده است .
مانع اولی تعدیل قانون اساسی ، نواقص خود قانون اساسی است .

دوم - علت بالا ، دلیل اساسی نیست . دلیل عمده و اساسی اینست که رهبران افغانستان تصور می کنند که این وظیفه بسیار مهم ، کار مشاورین امریکایی ، وزارت خارجه ووزارت دفاع امریکا است که برای این مشکل راه حل پیدا کنند زیرا طرح اولی این قانون اساسی در امریکا تسوید شده بود.
در طرف دیگر ، مقامات امریکایی به این باورند که تعدیل قانون اساسی افغانستان ، کار مقامات دولتی افغانستان است نی کار امریکایی ها.

به این ترتیب هرطرف به طرف مقابل مینگرد و هیچ طرف تصمیم نمی گیرد . در عوض دولت ، هیچ چاره دیگر ندارد ، مگر نقض منظم و پیهم احکام قانون اساسی که افغانستان را بصورت اجتناب ناپذیر بسوی پرتگاه بحران سیاسی سوق می دهد.

آگاهان: حکومت کنونی فهم حقوقی درست از قانون اساسی ندارد


اولین علایم آغاز بحران ویرانگر سیاسی که نتیجه عدم رعایت احکام قانون اساسی وناتوانی دولت به تعدیل قانون اساسی است
کمیسیون انتخابات ۲۴ میزان سال آینده را روز برگزاری انتخابات اعلام کرد
رئیس اجرایی حکومت - فعالیت های انتخاباتی باید زیر نظر کمیسیون جدید انجام شود

بحران سیاسی به ضرر ثبات سیاسی افغانستان تمام خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات ، باید بمنظور خاتمه دادن به این بحران سیاسی ، هرچه زود تر به ستره محمکه و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ، شکایت نماید . کمیسیون مستقل انتخابات ، اگر خوب است یا بد ، در ستره محکمه و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ، برنده دعوی اعلان خواهد شد و این به نفع دموکراسی است. قوه قضاییه ضامن دموکراسی میباشد

مادهء یکصدو پنجاه وششم قانون اساسی :
کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره ونظارت برهرنوع انتخابات و مراجعه به آر ای عمومی مردم درکشور مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد

طرزتعیین اعضاء کمیسیون مستقل انتخابات
مادۀ هشتم: قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت هاى کمیسیون مستقل انتخابات وکمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی :

(۱) شخصیت هـای واجـد شـرایط مندرج ماد ۀ هفـتم ایـن قـانون مـی تواننــد خــود را بــه عــضویت کمیسیون کاندیـد وخلـص سـوانح شانرا بـه کمیتـۀ گـزینش تـسلیم نمایند.

(۲)کمیتۀ گزینش از میان شخصیت های کاندید شده به تعداد بیست وهفت تن را که دارا ی بلنـدترین ومناسـب تـرین معیارهای قانونی باشند با توافـق وبـا رعایت مشارکت ملی و ترکیب جنسیتی موزون به ریاست جمهوری معرفی مـی نمایند.

(۳) درمــوارد اختلافــی اکثریــت آرا معتبر است.

(۴)رئیس جمهوراز میان بیست وهفت تن کاندید معرفی شده ۹ تن راکه حـد اقل دونفر آن زن باشد بحیث اعـضای کمیسیون برای مدت شش سال تعیـین میکند.
افغانستان نیم قرن پیش

Afghanistan, half a century ago


نیم قرن پیش درافغانستان ، ایران ، پاکستان ، عراق ، سوریه ، لیبیا ، مصر ، ترکیه ، اردن ۰بنگله دیش ، تونس ، الجزایر ، اندونیزیا ، مراکش و تقریبآ تمام کشور های اسلامی زنان و مردان لباس های متمدن می پوشیدند. چادری و ریش های دراز و پر پشم نداشتند . آنها مسلمانان بهتر هم بودند. تروریست نبودند .در تمام جهان محبوبیت داشتند.
امروز ، سیاست های ماهرانه صیهونیست ها و کشور های بلاک غرب ، در جهت تحمیق کشور های اسلامی موفقانه به پیش میرود.امروز مسلمانان جهان ، تاریک اندیش ، قرون وسطی یی ، تروریست و منفور جهان شده اند.مسلمانان را به دشمنان آشتی ناپذیر شیعیه و سنی تقسیم کرده اند . در بین کشور های همسایه مسلمان ، کانون های تشنج زا ایجاد میکنند و مسلمانان را بجان هم می اندازند . عیسویان جهان را بر علیه مسلمانان تحریک میکنند.
مسلمانان به تدریج منفور جهان شده میروند . سیاستمردان و روشنفکران کشور های اسلامی هم این حقایق را متوجه نمی شوند . و اگر متوجه هم میشوند هیچ صدای خود را بمنظور بیداری مسلمانان از خواب غفلت بلند نمی کنند.

Kabul, Afghanistan, half a century ago


جنبش مصطفی کمال اتاتورک در تاجیکستان

پیکار با ریش در تاجیکستان در راستای مبارزه با افراط‌گرایی

اگر افغانستان برعلیه ریش های دراز ، عمامه های بزرگ ، چادری های قرون وسطی یی ، ومدارس مذهبی که برای طالبان سرباز تربیه میکنند ، مبارزه نکند ، همسایگان مسلمان شمالی افغانستان ، تاجیکستان ، اوزبیکستان و ترکمنستان به تدریج روابط خود را با افغانستان بنیاد گرا قطع خواهند کرد

در شرایط کنونی ، تمام کشور های اسلامی ، به مصطفی کمال اتاتورک نیاز دارند
بیوگرافی و زندگینامه اتاتورک , مصطفی کمال پاشا

مجلس ملی ترکیه در ۲۶ رجب ۱۳۴۲ق/۳ مارس ۱۹۲۴م به الغای خلافت رأی داد و بدین‌سان حکومت دینی و دنیوی ۶۰۰ سالة آل عثمان برافتاد و همة اعضای خاندان عثمانی از ترکیه اخراج گشتند. پس از آن مصطفی کمال کوشید دگرگونیهای گسترده‌ای در سراپای نظام فرهنگی و حقوقی کشور نیز پدید آورد.کلیة مراکز دراویش را برانداخت. تعطیل همة مکتب‌خانه‌ها و مدارس کشور را که عمدتاً زیرنظر روحانیون یا توسط آنها اداره می‌شد، اعلام داشت و مدارس غیرمذهبی تأسیس کرد. به جای قوانین فقه اسلامی، قوانین مدنی و جزایی تازه‌ای بر پایة نظامات حقوقی اروپایی وضع کرد و پوشیدن لباسهای شرقی را ممنوع ساخت و نمونه‌های لباس اروپایی را جانشین آن گردانید. رقص و تفریحات اروپایی نظیر آن را تشویق کرد و در هیچ‌یک از این موارد از توسل به خشونتِ سختگیرانه خودداری نورزید

عایشه دختر شهید معمر قذافی رئیس جمهور سرنگون شده لیبیا، رهبری جنبش مقاومت علیه ناتو و تروریستهای کشور را به عهده گرفتنگاهی به زندگی عایشه قذافی
اخبار تازه افغانستان ، توسط آژانس های خبری افغانی

1SADA یکصدا

TOLO طلوع نیوز

BAKHTAR NEWS AGENCY آژانس خبری باختر

PAJHWAK آژانس خبرى پژواک

AVA PRESS خبرگزاری صدای افغان آوا

WAKHT سایت خبری وخت

KOKCHA PRESS آژانس خبری کوکچه

ROZ NEWS آژانس خبر رسانی روز

GMIC مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

BOKHDI NREWS خبرگزاری بخدی

AFGHAN IRCA خبرگزاری افغان ایرکا

SUBOOT NEWS آژانس خبری ثبوت

RAWNAQ NEWS آژانس اطلاعاتی رونق

AFGHAN NEWS AGENCY افغان خبری آژانس

اخبار افغانستان - بی بی سی پشتو

اخبار افغانستان - بی بی سی دری

اخبار افغانستان - رادیو آزادی پشتو

اخبار افغانستان - رادیو آزادی دری

اخبار افغانستان - صدای امریکا پشتو

اخبار افغانستان - صدای امریکا دری

Aljazeera TV , 24 Hours Live in English

Russia Today in English

Press TV Global News
CNN TV 24 Hours

ITN TV 24 Hours

تازه ترین اخبار اقتصادی جهان
اخبار روزمره مارکیت های جهان توسط سی ان ان
نرخ طلاء
نرخ تبادلوی دالر،یورو،ین و پوندسترلینگ
قیمت های جهانی مواد نفتی خام


ترجمۀ جمله ،از انگلیسی به فارسی
ترجمۀ جمله ،از فارسی به انگلیسیContact us :
mohsalim@gmail.com


 

View My Stats