تالار مباحثات

دری و پشتو
صفحهء انگليسی
  صفحهء نخست 

 

 عدالت نبا یدقر بانی بازی های سیاسی شود

اخيرآ مطلبی تحت عنوان (عدالت نبا یدقربانی بازی های سیاسی شود)  از جانب خانواده محترم حسام الدین حسام ریس خدمات اطلاعات دولتی نظامی جمهوری دموکراتیک افغانستان (بعداریس خدمات اطلاعات نظامی وزارت امنیت دولتی جمهوری افغانستان) و عضو سابقه دار ح.د.خ.ا وحزب وطن در سایت مشعل به نشر رسید ه که نکاتی را به این ارتباط قابل تذکر و توجه دانسته خدمت عرض مینمایم :

۱ـ استدلال ودلایل ارائه شده در نوشته متذکره این واقعیت تلخ را به اثبات ميرساند که آقای حسام و همکار  ایشان محتر م حبیب الله جلال زی به علت نداشتن حامیان سیاسی وادعای فردی شخصی  به میز محاکمه ای کشانده شده که اساسآ صلا حیت حقوقی بررسی اورا ندارد. بناء بایست همه رفقای سیاسی وی با احساس مسولیت حزبی در مورداو سکوت را شکستانده ودر صورت اعتماد به بی گناهی و ی صدای اعتراض بر حق خویش را بلند نمایند،اگر به این باورند که او واقعآ ناقض حقوق بشر است دران صورت همه همرزمان وهمکاران دیروزی اش شرکای جرمی وی پنداشته شده وقابل تعقیب عدلی میباشند.

۲ـ از مطلب فوق همچنان برمی اید که اقای  حسام در حقیقت به اتهام وابستگی به رژیم کمونیستی از جانب مقامات دولت هالند مجازات شده است ؛ دراین باره نیز با یست به اثبات رساند که کارکرد تمام ارگانهای دولتی و حزبی ان وقت با احساس مسولیت وطنپرستانه و شریفانه در برابر مردم ووطن دوست داشتنی مان افغانستان عزیز صورت گرفته که حق دفاع مشروع جان ،مال ، ناموس مردم نیز در سرخط ان قرار داشت ؛ چنانچه واقعابعد از سلطه جنایتکاران هم جان ،هم مال وهم ناموس مردم ووطن مورد تجاوز ان های قار گرفت که حاکمیت متمدن قبلی از ان دفاع مینمود، بایست رفقای دیروزی اقای حسام وجلال زی با جریتیکه از حقانیت شان برمیخیزد از مقامات واقعآ باصلاحیت خواهان محاکمه مخالفین کمونیست هاګردند.

۳ـ مراجعیکه ژریم کمونیست ها را غیر قانونی میداند، چرا به اجراات ژریم دلخواه شان  

وقعی نمی گزارند و عفو چندین بار اعلان شده توسط روسای جمهور شان را نقض کرده وباز هم در صدد محاکمه این دو نفربرامده واز سوی ديگر قرعه فال صرف به نام همین دو نفر زده اند،اینها اگر قادر به تامین ورعایت عدالت برهمه نیستند ونمیتوانند جنایتکاران اصلی را که نام های مبارک شان در لیست های بیشمار درج اند محاکمه کنند بابیست با محاکمه تنها این دو نفر خود مرتکب بی عدالتی ديگر نه شوند

 با احترام غشتلی افغان

 

 

 

 ___________________________________

1

وبلاگها

آرشيف

 پیام ها و نامه ها
  تماس با ما